U četvrtak, 26. juna 2014. godine u 13,00 časova u Resursnom centru „Podgorica" prezentovan je program Rane intervencije. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Zavoda za školstvo, predstavnici Dječije boljnice u KBC-u, predstavnici Udruženja roditelja djece i omladine s teškoćama u razvoju „Naša inicijativa", predstavnici Prvog udruženja roditelja djece i omladine s posebnim potrebama, predstavnici predškolskih ustanova u Danilovgradu, Kolašinu i Nikšiću, predstavnici Resurnog centra „1. jun", roditelji djece s posebnim potrebama i zaposleni iz Ustanove.

Direktor Ustanove, Zoran Bošković pozdravio je prisutne i upoznao ih da je program Rane intervencije verifikovan od strane nadležnog organa i da Ustanova za njegovo izvođenje posjeduje odgovarajući stručni kadar i većim dijelom savremeno opremljene kabinete.

Program su prezentovale:

- Sanja Borović, oftalmolog – konsultant u Centru za neonatologiju u KBC-u Crne Gore;

- Jadranka Radulović, tiflolog u Resursnom centru „Podgorica";

- Jasna Popović, somatoped u u Resursnom centru „Podgorica";

- Irena Bogićević, pedagog u u Resursnom centru „Podgorica".

Kroz prezentaciju prisutni su se upoznali sa značajem i namjenom programa, načinom na koji će se sprovoditi i potrebama za Ranom intervencijom.