U četvrtak, 23. oktobra 2014. godine u okvru Mobilne službe Resursnog centra Podgorica”, Mirjana Vučinič, defektolog, Irena Bogićević, pedagog i nastavnici Vesna Kešeljević i Toni Koletić, održali su sastanak u Srednjoj medicinskoj školi ͈”Dr Branko Zogović” u Beranama. Sastanku su prisustvovali nastavnici iz SMŠ “Dr Branko Zogović”, SŠ “Vukadin Vukadinović”, OŠ “ Radomir Mitrović”, OŠ “Vuk Karadžić”, OŠ “Vukašin Radunović, predstavnici Dnevnog centra i roditelji učenice koja pohađa SMŠ “dr Branko Zogović”.

Predstavnici Resursnog centra “Podgorica” prisutnima su predstavili Ustanovu, upoznali ih sa timskim radom, značajem izrade IROP-a i dali preporuke za rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.

Prisutni su bili izuzetno zainteresovani i izrazili želju da i u budućem periodu nastave saradnju sa Resursnim centrom “Podgorica”.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži