U četvrtak, 23. oktobra 2014. godine u okvru Mobilne službe Resursnog centra Podgorica”, Mirjana Vučinič, defektolog, Irena Bogićević, pedagog i nastavnici Vesna Kešeljević i Toni Koletić, održali su sastanak u Srednjoj medicinskoj školi ͈”Dr Branko Zogović” u Beranama. Sastanku su prisustvovali nastavnici iz SMŠ “Dr Branko Zogović”, SŠ “Vukadin Vukadinović”, OŠ “ Radomir Mitrović”, OŠ “Vuk Karadžić”, OŠ “Vukašin Radunović, predstavnici Dnevnog centra i roditelji učenice koja pohađa SMŠ “dr Branko Zogović”.

Predstavnici Resursnog centra “Podgorica” prisutnima su predstavili Ustanovu, upoznali ih sa timskim radom, značajem izrade IROP-a i dali preporuke za rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.

Prisutni su bili izuzetno zainteresovani i izrazili želju da i u budućem periodu nastave saradnju sa Resursnim centrom “Podgorica”.