U periodu od 31. oktobra do 02. novembra 2014. godine, grupa od devet zaposlenih u Resursnom centru „Podgorica“ posjetila je Školu za djecu oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ u Zemunu i Međunarodni sajam knjiga u Beogradu.

U petak 31. oktobra 2014. godine u prijepodnevnim časovima, pomoćnica direktorke upoznala je grupu zaposlenih sa osnovnom djelatnošću Škole u Zemunu. Obišli su biblioteku, kabinete, radionice, senzornu sobu, štampariju i salu za fizičko vaspitanje. Imali su priliku da vide veliki broj knjiga (na Brajevom pismu, crnom tisku i u audio formatu), nastavnih sredstava i pomagala koja primjenjuju u radu sa slabovidom i slijepom djecom i razna druga pomagala koja su nekada korišćena.

U petak poslijepodne i u subotu posjetili su Sajam knjiga. Po ličnom izboru prisustvovali su promocijama knjiga.

Pogledajte Galeriju