Uz bogat kulturno – umjetnički program učenika, u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine u 11 časova u Kulturno – informativnom centru „Budo Tomović“ u Podgorici, proslavljen je jubilej – 70 godina postojanja i rada Javne ustanove Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.

Proslavi su prisustvovali su predstavnici: Predsjedništva Crne Gore, Vlade Crne Gore, Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Glavnog grada Podgorice, Ombudsmana, Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje, vaspitno - obrazovnih ustanova, ustanova socijalne i dječije zaštite, udruženja roditelja, nevladinih organizacija, zatim pojedinci, učenici, roditelji učenika, penzioneri i zaposleni u Ustanovi.

Direktorica mr Mirjana Popović se pozdravnim govorom obratila prisutnima. Kazala je da je Ustanova tokom 70 godina postojanja i rada prošla zavidan vremenski period kroz niz promjena i preobražaja u savremenu ustanovu koja danas predstavlja istinski resurs procesu inkluzije u Crnoj Gori. Tokom navedenog perioda Ustanova je kontinuirano razvijala svoje djelatnosti. Rezultati su zavidni i izdvojila je neke od njih: intezivno sprovođenje Programa rane intervencije; realizovanje vaspitno – obrazovnog procesa u okviru Posebnog programa, osnovne i srednje stručne škole; pružanje podrške djeci i roditeljima u prostoru Centra za rani rast i razvoj; savjetodavni i instruktivni rad djeci, nastavnicima i roditeljima u redovnom sistemu vaspitanja i obrazovanja; formiranje niza operativnih timova; razvijanje asistivne tehnologije od visokosofisticiranih u tehnološkom smislu do sredstava izrađenih od predmeta iz svakodnevne upotrebe i razvijanje uspješne saradnje sa sistemom za socijalnu i dječiju zaštitu i sistemom zdravstva. Istakla je da sve aktivnosti koje se u Ustanovi sprovode su u najboljem interesu djeteta uz puno uvažavanje međunarodnih i nacionalnih pravnih normi i strategija u sferi zaštite ljudskih odnosno dječjih prava.

U svoje ime, zaposlenih, djece i roditelja, zahvalila se na podršci Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Ombudsmanu, UNICEF-u, Save the children-u, Rotari klubu i svim drugim organizacijama i pojedincima koji imaju želju da svojim postupcima uljepšaju i olakšaju obrazovanje i boravak djeci u Ustanovi.

U cilju proslave jubileja, zahvalila se predstavicima Gimnazije „Slobodan Škerović“, koji su zajedno sa Resursnim centrom „Podgorica“ snimili u Dejzi formatu stihove iz djela „Gorski vijenac“ i „Luča mikrokozma“, poklon namijenjen ne samo djeci sa smetnjama vida i njihovim nastavnicima, već i ukupnom sistemu obrazovanja, kao doprinos drugačijem didaktičkom pristupu izučavanju Njegoševog djela.

Na kraju gostima se zahvalila na prisutnosti, a djeci, njihovim roditeljima i zaposlenima uputila srdačnu čestitku povodom jubileja Ustanove.

U pripremi programa učestvovali/e su zaposleni/e: Marijana Antonijević, Danka Madžgalj, Daliborka Banović, Mirjana Đoković, Tijana Dedeić, Irena Bogićević, Danica Tošković, Gabrijela Janić, Saša Vuković i Toni Koletić. Pored učenika Ustanove u programu su učestovali bivši učenici: Anđela Dragović, Bojana Otašević, Merima Feratović, Milojka Tmušić, Nikolina Arapović i Miljan Otašević i učenici Osnovne škole „Milorad Musa Burzan“ Janica Koletić i Osnovne škole „Oktoih“ Komnen Vuković.

Program je vodila Anđela Dragović.

Povodom jubileja izdat je 16. broj lista „Sunce“.

Poslije programa za sve prisutne je bio upriličen koktel.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Pretraga