Uz bogat kulturno – umjetnički program učenika, u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine u 11 časova u Kulturno – informativnom centru „Budo Tomović“ u Podgorici, proslavljen je jubilej – 70 godina postojanja i rada Javne ustanove Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.

Proslavi su prisustvovali su predstavnici: Predsjedništva Crne Gore, Vlade Crne Gore, Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Glavnog grada Podgorice, Ombudsmana, Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje, vaspitno - obrazovnih ustanova, ustanova socijalne i dječije zaštite, udruženja roditelja, nevladinih organizacija, zatim pojedinci, učenici, roditelji učenika, penzioneri i zaposleni u Ustanovi.

Direktorica mr Mirjana Popović se pozdravnim govorom obratila prisutnima. Kazala je da je Ustanova tokom 70 godina postojanja i rada prošla zavidan vremenski period kroz niz promjena i preobražaja u savremenu ustanovu koja danas predstavlja istinski resurs procesu inkluzije u Crnoj Gori. Tokom navedenog perioda Ustanova je kontinuirano razvijala svoje djelatnosti. Rezultati su zavidni i izdvojila je neke od njih: intezivno sprovođenje Programa rane intervencije; realizovanje vaspitno – obrazovnog procesa u okviru Posebnog programa, osnovne i srednje stručne škole; pružanje podrške djeci i roditeljima u prostoru Centra za rani rast i razvoj; savjetodavni i instruktivni rad djeci, nastavnicima i roditeljima u redovnom sistemu vaspitanja i obrazovanja; formiranje niza operativnih timova; razvijanje asistivne tehnologije od visokosofisticiranih u tehnološkom smislu do sredstava izrađenih od predmeta iz svakodnevne upotrebe i razvijanje uspješne saradnje sa sistemom za socijalnu i dječiju zaštitu i sistemom zdravstva. Istakla je da sve aktivnosti koje se u Ustanovi sprovode su u najboljem interesu djeteta uz puno uvažavanje međunarodnih i nacionalnih pravnih normi i strategija u sferi zaštite ljudskih odnosno dječjih prava.

U svoje ime, zaposlenih, djece i roditelja, zahvalila se na podršci Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Ombudsmanu, UNICEF-u, Save the children-u, Rotari klubu i svim drugim organizacijama i pojedincima koji imaju želju da svojim postupcima uljepšaju i olakšaju obrazovanje i boravak djeci u Ustanovi.

U cilju proslave jubileja, zahvalila se predstavicima Gimnazije „Slobodan Škerović“, koji su zajedno sa Resursnim centrom „Podgorica“ snimili u Dejzi formatu stihove iz djela „Gorski vijenac“ i „Luča mikrokozma“, poklon namijenjen ne samo djeci sa smetnjama vida i njihovim nastavnicima, već i ukupnom sistemu obrazovanja, kao doprinos drugačijem didaktičkom pristupu izučavanju Njegoševog djela.

Na kraju gostima se zahvalila na prisutnosti, a djeci, njihovim roditeljima i zaposlenima uputila srdačnu čestitku povodom jubileja Ustanove.

U pripremi programa učestvovali/e su zaposleni/e: Marijana Antonijević, Danka Madžgalj, Daliborka Banović, Mirjana Đoković, Tijana Dedeić, Irena Bogićević, Danica Tošković, Gabrijela Janić, Saša Vuković i Toni Koletić. Pored učenika Ustanove u programu su učestovali bivši učenici: Anđela Dragović, Bojana Otašević, Merima Feratović, Milojka Tmušić, Nikolina Arapović i Miljan Otašević i učenici Osnovne škole „Milorad Musa Burzan“ Janica Koletić i Osnovne škole „Oktoih“ Komnen Vuković.

Program je vodila Anđela Dragović.

Povodom jubileja izdat je 16. broj lista „Sunce“.

Poslije programa za sve prisutne je bio upriličen koktel.