Stručno - naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2019“

održana je na Zlatiboru u Kongresnom centru hotela „Zlatibor Mona” u periodu od 21. do 24. februara 2019. godine. Centralna tema Konferencije glasila je: „Preventivni, stimulativni i korektivni rad u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji“.

Učestvovalo je više od 400 učesnika, predstavljeno je više od 170 stručnih i naučnih radova, a u okviru izložbenog prostora predstavilo se 5 izlagača sa iskustvom u primjeni i izradi udžbenika, didaktičkih sredstava, asistivne tehnologije i dr.

Na konferenciji su učestvovale zaposlene JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“: Jelisavka Gavranić, Marina Vučeraković i Suzana Koletić, defektološkinje.

Načelnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Tamara Milić svojim učešćem približila je inkluziju kod nas kroz prezentaciju: „Defektolozi i inkluzivno obrazovanje u Crnoj Gori”.