U utorak, 5. decembra 2017. godine u 20:00 časova grupa učenika Resursnog centra „Podgorica" Bojan Stešević, Radovan Džuver, Ranko Magovčević, Muradija Ibrahimović i Uroš Gugolj zajedno sa Gabrijelom Janić, knjižničarkom i Danicom Tošković, domaćicom, odgledali su predstavu „Šćeri moja" u Crnogorskom narodnom pozorištu.

Posjeta pozorištu organizovana je uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Predstava je izvedena uz angažovanje narativnih i gestovnih prevodioca.

Učenici su bili oduševljeni predstavom, kako dramskim tekstom i glumcima tako i tehnikom i podrškom prevodioca.

041217 1041217 2U ponedjeljak, 4. decembar 2017. godine sa početkom u 12:00 časova u Javnoj ustanovi Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" održan je okrugli sto na temu: „Značaj primjene rane intervencije, uvezivanje resursnog centra sa vaspitno – obrazovnim ustanovama".

Direktorica Resursnog centra „Podgorica" Mirjana Popović otvorila je okrugli sto i govorila o organizaciji Resursnog centra „Podgorica" i značaju programa Rane intervencije.

Predstavnica Ministarstva prosvjete Tamara Milić govorila je o značaju uvezivanja predškolske ustanove „Đina Vrbica"i resursnih centara u Crnoj Gori – šta je do sada postignuto i šta dalje realizovati.

Predstavnica JPU „Đina Vrbica" Marijana Ivančević govorila je o značaju predškolskog vaspitanja za razvoj djeteta i o osnovnim principima u predškolskom vaspitanju (individualizacija i holistički pristup).

Stručni saradnici Resursnog centra „Podgorica" Irena Bogićević, Jadranka Radulović i Jasna Popović konkretno su govorile o programu Rane intervencije koji se sprovodi i realizovanim aktivnostima u okviru projekta koji podržavaju Save the children i Ministarstvo prosvjete - radionice sa vaspitačima i roditeljima djece koja pohađaju JPU „Đina Vrbica".

Poslije ovih izlaganja uslijedila je Diskusija sa zaključcima o izuzetnom značaju rane detekcije u prepoznavanju teškoća u razvoju djeteta i značaju povezivanja predškolskih ustanova i resursnih centara u programu Rane intervencije uz naglašavanje značaja saradnje sa roditeljima.

Na okruglom stolu prisustvovali su predstavnici: JPU „Đina Vrbica", Resursnog centra „1. jun", Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović", Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Resursnog centra „Podgorica".

U petak, 1. decembra 2017. godine defektološkinje Javne ustanove Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" Suzana Koletić i Marina Vučeraković, prisustvovale su okruglom stolu u Javnoj ustanovi Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović" u Kotoru na temu: „Rana intervencija u našoj lokalnoj zajednici". Okrugli sto je organizovan s ciljem predstavljanja dosadašnjeg rada Resursnog centra u Kotoru na polju rane intervencije, kao i planovi za dalji rad i usavršavanje.

Na okruglom stolu govorili su: direktor i defektolozi Resursnog centra u Kotoru, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja i psihološkinja JPU „Radost".

Diskusija je bila konstruktivna i dinamična. Zaključeno je da je neophodno formirati bazu podataka kao i uvezati se sa domovima zdravlja, a saradnju sa ostalim centrima nastaviti istom dinamikom.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u petak, 1. decembra 2017. godine u periodu od 10 do 12 časova u Atlas Capital Centru u hotelu „Centre Ville" Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je svečanost na kojoj je priređen je prigodan program od strane djece iz resursnih i dnevnih centara.

U programu su učestvovali učenici/ce Javne ustanove Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" Anastasija Ceković, Borjana Radulović, Radovan Džuver, Jakov Ralević, Ranko Magovčević i Mirko Lučić. Učenici/ce su svojim izvođenjem obogatili program i izazvali pozitivne reakcije prisutnih. Pored učenika svečanosti su prisustvovali Daliborka Banović, nastavnica engleskog jezika, Marijana Antonijević, nastavnica crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezka i književnosti, Nenad Knežević, medicinski radnik i Marija Radulović, majka učenice.

saradnja sa_studentima_291117U srijedu, 29. novembra 2017. godine predstavnici Crnogorskog društva studenata biologije bili su i ove godine gosti Resursnog centra „Podgorica“ na Ekološko-likovnoj sekciji, s ciljem predstavljanja radionica sa manifestacije Otvoreni Dani Nauke, koja je održana 11. oktobra 2017. godine. Predstavljene su dvije radionice: Hemija - nauka, magija ili umjetnost i Morski beskičmenjaci, u trajanju od dva školska časa. Ove radionice pored toga što su edukativne, bude istraživački duh, a sadržaje hemije i biologije približavaju na praktičan i zabavan način.

Radionice su održali: Vuk Vučeraković, Azemina Bektešević, Isidora Minić, Ivana Noković, Jelena Brnović i Ana Manović, studenti Odsjeka za biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Učestvovali su učenici osnovne i srednje škole uz prisustvo nastavnika: Snežane Maretić, Tijane Dedeić, Vesne Kešeljević, Ksenije Đurović, Ane Gošović i Tonija Koletića.

Učenici su bili u prilici da izvedu eksperiment Duh iz boce, posmatraju pravljenje šumeće tablete i probaju je i vide i dodirnu životinje o kojima uče u školi. Pred njima su se tako našli: sunđeri, korali, školjke, puževi, morski ježevi i zvijezde, rakovi... Slušali su kratka predavanja, postavljali pitanja, saznali brojne zanimljivosti, a potom sa studentima i nastavnicima crtali i pravili navedene životinje od plastelina.

Naši gosti su na zabavan način, uljepšali i upotpunili uobičajene školske aktivnosti.

konferencija zlatibor_251117U periodu od 23. do 25. novembra 2017. godine mr Mirjana Popović, direktorica Javne ustanove Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" učestvovala je na Regionalnoj konferenciji na Zlatiboru. Konferencija je organizovana na temu „Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj i dječijoj zaštiti" u okviru projekta „Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život djece i mladih sa smetnjama u razvoju" u realizaciji Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja" i Osnovne škole „Dimitrije Tucovic" iz Ćajetine, a uz podršku Delegacije EU.

Ovom prilikom direktorica je prezentovala Asistivnu tehnologiju u DAISY formatu u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica".

 Program rane intervencije u Ustanovi, oblici saradnje sa zdravstvenim sistemom

U srijedu, 15. novembra 2017. godine u 11,30 časova u Resursnom centru „Podgorica“ održan je okrugli sto na temu: „Program Rane intervencije u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica – oblici saradnje sa zdravstvenim sistemom“, s ciljem razmjene informacija o ulozi Resursnog centra u procesu inkluzivnog obrazovanja i inkuluzije uopšte, kao i razmjene informacija o značaju programa Rane intervencije za djecu sa tjelesnim smetnjama i smetnjama vida koji se realizuje u Resursnom centru „Podgorica“.

Okruglom stolu prisustvovali su: predstavnica Centra za djecu sa posebnim potrebama Podgorica, dječji oftalmolozi, predstavnici Instituta za javno zdravlje i direktorica i stručni saradnici Resursnog centra „Podgorica“.

Na okruglom stolu govorili su: direktorica mr Mirjana Popović, tiflolog Jadranka Radulović i somatoped Jasna Popović. Direktorica je ukratko predstavila djelatnost i organizaciju rada u Ustanovi, kao i primjenu programa Rane intervencije zadnjih godina u Ustanovi. Istakla je potrebu za jačanjem saradnje između sektora zdravstva i Resursnog centra „Podgorica“, posebno edukaciju kadra i slobodan protok informacija u datoj oblasti.

Jadranka Radulović, tiflolog kroz konkretne primjere iz prakse sprovođenja programa rane intervencije istakla je značaj ranog reagovanja.

Jasna Popović, somatoped je u svom izlaganju naglasila značaj rane intervencije kako za samo dijete tako i za njegovu porodicu ali i za društvo u cjelini.

Učesnici su imali priliku da učestvuju u diskusiji.

Dr Stanka Mrdak, specijalista pedijatar, šef CDPP-a, naglasila je da Rana intervencija treba da počne od prvog dana rođenja djeteta.

Ovaj okrugli sto je samo prvi u nizu događaja koji će se realizovati od strane Resursnog centra „Podgorica“, s ciljem jačanja međusektorske saradnje.

 

 

U ponedjeljak, 13. novembra 2017. godine sa početkom u 13.10 časova u zbornici škole Resurnog centra „Podgorica" direktorica Mirjana Popović, nastavnica likovne kulture Tijana Dedeić i školski koordinator asistivne tehnologije Toni Koletić, prezentovali su zaposlenima zapažanja i zaključke prilikom Studijske posjete Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović" sa domom učenika u Novom Sadu.

Toni Koletić je putem fotografija prikazao koja sredstva asistivne tehnologije se koriste u školi i na koji način se primjenjuju u praksi. Naglasio je da se sredstva izrađuju timski, a da škola posjeduje radionice i odgovarajući alat. Materijali koji se primjenjuju su oni koji se nalaze u našem svakodnevnom okruženju i koje često odbacujemo kao nepotrebne.

Tijana Dedeić je istakla da su tokom posjete imali priliku da se upoznaju sa radom predškolske ustanove, osnovne i srednje škole koje čine sastavni dio ustanove. Nastavnici imaju na raspolaganju najbolje tehničke uslove za rad, namjenski opremljene učionice za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim sistemom. Škola je podređena njihovim induvidualnim potrebama. Posjeduje prilagođeni bazen, fizičku salu, slanu sobu, salu za vježbanje sa posebnim pomagalima, niz učionica, radionicu kao i prostor za izlaganje. Na kraju je naglasila je da posjeta bila korisna posebno za buduće unapređivanje zaposlenih u Resursnom centru „Podgorica".

Mirjana Popović je putem prezentacije iznijela osnovna zapažanja u školi naglašavajući osnovne ciljeve u okviru obrazovne, socijalne i zdravstvene zaštite koje su zastupljene u sistemu škole. Zatim je prezentovala preuzete obaveze škole koje se odnose na visok stepen motivisanosti, jasno delegirane uloge i pisane dokumente (izvještaje, ček liste, analize i sl.). Naglasila je da će se na osnovu stečenih iskustava u školi, u Resursnom centru „Podgorica" formirati timovi koji će realizovati zadatke u vezi sa primjenom asistivne tehnologije a u skladu sa obrazovnim potrebama djeteta.

U ponedjeljak, 13. novembra 2017. godine u Resursnom centru „Podgorica" u saradnji sa vaspitačicama vaspitne jedinice „Mogli" JPU „Đina Vrbica"održana je zajednička radionica, s ciljem uspostavljanja saradnje i realizacijom zajedničkih aktivnosti pod nazivom „Čestitka za druga/icu".

Radionicu su vodile zaposlene iz Ustanove: Marina Vučeraković, defektološkinja-somatoped i Irena Bogićević, pedagoškinja.

Na radionici je učestvovala srednja vaspitna grupa od devetoro djece i troje djece koja pohađaju individualne tretmane u okviru u programa rane intervencije Resursnog centra „Podgorica".

druzenje 121117U skladu sa Ugovorom o međusobnoj saradnji između ustanova, Resursnog centra „Podgorica" i Osnovne škole „Božidar Vuković Podgoričanin" dogovoreno je da u narednom periodu članovi Volonterskog kluba škole sprovedu niz aktivnosti za učenike u internatu.

U nedjelju, 12. novembra 2017. godine članovi kluba u pratnji nastavnice Sonje Jočić sproveli su prvu aktivnost zabavno-obrazovog karaktera. Druženje je proteklo u upoznavanju, razmjeni iskustva i igranju šaha.

Na obostrano zadovoljstvo dogovorena je dalja saradnja.

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Pretraga