U utorak, 12. jula 2016. godine u 12.00 časova Igor Vušurović, direktor Uprave za mlade i sport bio je u posjeti Resursnom centru „Podgorica" i Paraolimpijskom komitetu Crne Gore. Ovom prilikom uručio je rješenje o statusu vrhunskog sportiste Crne Gore Marijani Goranović, Radmilu Baraninu i Filipu Radoviću, nosiocima prvih medalja sa velikih paraolimpijskih takmičenja.

Posjeta je uprililičena u Resursnom centru „Podgorica" koji predstavlja bazu Paraolimpijskog sporta Crne Gore. Posjeti su prisustvovali i predstavnici sportskih klubova i udruženja osoba sa invaliditetom.

Prisutne je pozdravio je gdin Zoran Bošković, direktor Resursnog centra „Podgorica" i poželio im puno uspjeha u budućim sportskim nastupima.

 

U petak, 1. jula 2016. godine u 12:00 sati u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" održan je okrugli sto u okviru drugog dijela projekta: „Rana intervencija za djecu sa smetnjama vida i smetnjama u tjelesnom razvoju". Projekat se realizuje uz podršku UNICEF-a i Ministarstva prosvjete.

Na Okruglom stolu učestvovali su: mr Tamara Milić, predstavnica Ministarstva prosvjete, Anita Marić, predstavnica Zavoda za školstvo, Maja Kovačević, predstavnica UNICEF-a, mr Zoran Bošković, direktor Ustanove, Sanja Borović, oftalmolog, Jadranka Radulović, tiflolog, Jasna Popović, somatoped, direktori i stručni saradnici javnih predškolskih ustanova u Danilovgradu, Cetinju, Kotoru, Tivtu, Kolašinu, Mojkovcu, Ulcinju, Nikšiću, Šavniku, Plužinama, Plavu, Rožajama i Andrijevici, članovi Komisija za usmjeravanje djece u obrazovni program u Nikšiću, Cetinju i Plavu i stručni saradnici JU Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica".

Prisutni su usaglasili da je projekat bio od velikog značaja i da je ostvaren cilj umrežavanja predškolskih ustanova na teritoriji Crne Gore sa Resursnim centrom „Podgorica" i Komisijama za usmjeravanje djece u odgovarajući obrazovni program.

Na kraju je predloženo da se pokrene inicijativa o nastavku edukacije vaspitača i stručnih saradnika iz javnih predškolskih ustanova putem projekta „Partnerstvo roditelja i vrtića", kako bi vaspitači i stručni saradnici razvili svoje kompetencije za rad sa roditeljima kroz radionice.

dimitar vlahov skopje 110716U subotu, 11. juna 2016. godine u 11.00 časova Ustanovu je posjetila grupa zaposlenih Državnog učilišta za rehabiltaciju za djecu i mlade sa oštećenjem vida „Dimitar Vlahov" u Skoplju, shodno međunarodnoj saradnji između škola i resursnih centara na nivou Jugoistočne Evrope.

Održana je prezentacija dviju ustanova, razmijenjena stručna iskustva i proširena saradnja između ustanova.

U okviru vaspitno-obrazovnih aktivnosti Resursni centar „Podgorica" za učenike Ustanove organizovao je niz jednodnevnih izleta:

- u ponedjeljak, 4. aprila 2016. godine učenici srednje škole obišli su manastir Ćelija Piperska;

- u utorak, 19. aprila 2016. godine učenici osnovne škole boravili su su Konjičkom klubu „Pony" u Vranićima;

- u utorak, 7. juna 2016. godine djeca i mladi u odjeljenju sa kombinovanim smetnjama boravili su u Bandićima.

Učenici su tokom izleta bili u pratnji roditelja, odjeljenskih starješina i saradnika.

 

U utorak, 7. juna 2016. godine u 20.00 časova u Galeriji Kuslevova kuća otvorena je izložba „Kratka istorija Crne Gore na Brajevom pismu".

Postavka je upriličena povodom deset godina obnavljanja državnosti Crne Gore za osobe sa smetnjama vida u organizaciji Resursnog centra „Podgorica" uz podršku Ministarstva prosvjete, Ministarstva kulture i Centralne banke Crne Gore.

Istorija je urađena na panoima Brajevim pismom sa reljefnim oblicima od strane zaposlenih Resursnog centra „Podgorica". Tekst za postavku napisao je dr Radenko Šćekić, naučni saradnik Istorijskog instituta Crne Gore.

Nakon pozdravnog govora gdina Zorana Boškovića, direktora Ustanove, prisutnima se obratio gdin Željko Rutović, predsjednik Školskog odbora Ustanove i direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture. Kazao je da izložba nosi neobičan naziv i lijepe poruke i da je po sadržaju veoma značajna. Govori o jednakosti svih građana pred zakonom i državom, a da je na društvu Crne Gore da raznim tehnikama i savremenim metodama učini dostupnim kvalitativno i kvantitativno istorijski sadržaj Crne Gore, korisnicima ne samo ove ustanove već i šire. Posebno se osvrnuo na posvećenost menažmenta i zaposlenih Resursnog centra "Podgorica" koji doprinose kvalitetnom obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju.

U ime Ministarstva prosvjete prisutnima se obratila gđa Arijana Nikolić-Vučinić, generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama. Istakla je pionirsku i vizionarsku ulogu zaposlenih Resursnog centra „Podgorica" i kazala da će Ministarstvo prosvjete i ubuduće podržavati ovakve i slične ideje koje doprinose jednakosti prava svih građana.

Na kraju izložbe gdin Zoran Bošković zahvalio se prisutnima na posjeti i kazao da će izložba biti predstavljena i u drugim gradovima Crne Gore. Takođe, zahvalio se i predstavnicima Sekretarijata za kulturu i sport i JU Muzeji i galerije koji su svojim doprinosom pomogli u realizaciji ove izložbe.

Zabavno veče za učenike završnih razreda osnovne i srednje škole održano je u petak, 3. juna 2016. godine. Tradicionalno slavlje za učenike organizovano je i ovog puta u Resursnom centru „Podgorica".

Večeri su prisustvovali učenici, njihovi roditelji, bivši učenici i zaposleni. Čestitke za završetak osnovnog i srednjeg obrazovanja, učenicima su uputili pozdravnim govorom direktor Ustanove i odjeljenske starješine.

Maturanti su se na lijep način oprostili od školskih dana provedenih u Ustanovi i još jednom podsjetili prisutne na sve lijepe trenutke koje su proveli u zajedničkom druženju i učenju.

Uz muziku i igru veče je trajalo do kasnih večernjih sati.

 

Druga međunarodna konferencija škola i resursnih centara Jugoistočne Evrope održana je 27. i 28. maja 2016. godine u organizaciji Resursnog centra za savjetovanje i nastavu u Peći na temu „Tehnologija u službi edukacije djece sa smetnjama u razvoju". Na konferenciji su učestvovali predstavnici škola i resursnih centara Skoplja, Ljubljane, Novog Sada, Zemuna, Peći, Tirane i Podgorice. Opravdano su bili odsutni predstavnici ustanova iz Zagreba i Sarajeva.

Iz Resursnog centra „Podgorica" učestovali si direktor Ustanove, Zoran Bošković, nastavnik Toni Koletić i defektološkinja Mirjana Vučinić.

Predstavnici ustanova su predstavili svoje referate u skladu sa temom Konferencije. Nakon glavnih izlaganja rad se nastavio u paralelnim sesijama u dvije grupe. U prvoj grupi su učestvovali direktori ustanova, a u drugoj nastavnici.

U okviru Konferencije održan je sastanak asocijacije direktora resursnih centara i škola. Predsjednik acocijacije gdin Zoran Bošković zahvalio se gdinu Džavidu Kastratiju na izuzetnoj organizaciji Konferencije. Izabrano je novo radno tijelo u sastavu: predsjednica Katjuša Koprivnikar iz Ljubljane i članovi, Radmila Laban iz Zemuna i Goranco Jakimov iz Skoplja. Dogovoreno je da se sljedeća Konferencija održi u Ljubljani.

Razmijenjena su iskustva i iskazano obostrano zadovoljstvo da je acocijacija resursnih centara i škola Jugoistočne Evrope zaživjela i opravdala svoje postojanje.

 

U ime učenika završnih razreda osnovne i srednje škole, njihovih roditelja i zaposlenih Resursnog centra „Podgorica" neizmjerno se zahvaljujemo na dobroj volji i humanoj podršci:

  • Inženjerskoj komori Crne Gore;
  • Savezu slijepih Crne Gore;
  • Komisiji za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve u Vladi Crne Gore;
  • Ministarstvu odbrane u Vladi Crne Gore;
  • Centru za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica doo;
  • Paraolimpijskom komitetu Crne Gore;
  • Sportsko- rekreativnom društvu slijepih - Podgorica;
  • Institutu za javno zdravlje Crne Gore;
  • „Veletex"-u doo - Podgorica;
  • Agenciji za elektronske medije Crne Gore;

i pojedincu Igoru Tomiću

koji su izdvojili sredstva i pomogli organizovanje ekskurzije u školskoj 2015/2016. godini za učenike završnih razreda osnovne i srednje škole Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica".

ekskurzija 2016Za učenike završnih razreda osnovne i srednje škole Resursni centar „Podgorica" organizovao je ekskurziju u periodu od 16. do 20. maja 2016. godine. Program je bio veoma sadržajan. Učenici su obišli Sarajevo, Višegrad, Mostar, Trebinje i Dubrovnik.

Na putu prema Sarajevu učenici su obišli Pivski manastir. U Sarajevu su divne trenutke proveli na Baš čaršiji i posjetili kulturno- istorijske spomenike.

Drugi dan pošli su u Višegrad, grad djetinjstva Ive Andrića i rodni kraj Mehmed paše Sokolovića. Ovom prilikom učenici su posjetili Andrićgrad, turistički, kulturni, administrativni i obrazovni kompleks projektovan kao svojevrstan istorijski vremeplov. Nakon povratka u Sarajevo obišli su Vrelo Bosne.

Treći dan krenuli su prema Mostaru, obišli grad u pratnji vodiča i nastavili put prema Trebinju.

Četvrti dan boravili su u Dubovniku. U pratnji turističkog vodiča obišli su znamenitosti starog grada.

Peti dan posjetili su manastir Hercegovačku Gračanicu i krenuli prema Crnoj Gori.

U Podgoricu su stigli u kasnim poslijepodnevnim časovima. Zadovoljni spoznajom novih kultura i puni lijepih utisaka sa druženja, učenici su se s radošću prisjećali ovih dana.

takmicenje recitatora 070516U subotu, 7. maja 2016. godine u KIC-a „Budo Tomović" učenici osnovne škole Resursnog centra: Borjana Radulović, učenica III razreda, Radovan Džuver, učenik IV razreda i Adnan Kujović, učenik VIII razreda učestovali su na Opštinskom takmičenju recitatora osnovnih škola Podgorice.

Učenik Adnan Kujović osvojio je drugo mjesto u kategoriji učenika od sedmog do devetog razreda sa pjesmom Vita Nikolića „Оdmetanje".

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Pretraga