Predstavnice JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" Mirjana Popović, direktorica i Tijana Dedeić, nastavnica likovne kulture održale su u ekspoziturama prezentaciju u okviru radionice na temu: „Značaj inkluzivnog obrazovanja i uloga ekspoziture", u ponedjeljak, 26. marta 2018. godine u JU Osnovna škola „Dušan Korać" u Bijelom Polju i u srijedu, 28. marta 2018. godine u JU Osnovna škola "Njegoš" u Kotoru.

Prezentovane su usluge koje pruža Resursni centar „Podgorica" sa posebnim osvrtom na asistivnu tehnologiju i mogućnosti njene primjene u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Radionici su prisustvovali predstavnici predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u Bijelom Polju i predstavnici predškolskih ustanova, osnovnih škola i Centra za socijalni rad u Kotoru.

Dogovoreni su dalji vidovi saradnje - pružanje konkretnih oblika podrške, koju će Resursni centar pružati u kontinuitetu djeci u redovnom sistemu obrazovanja na sjeveru i jugu Crne Gore u koordinaciji sa navedenim školama odnosno ekspoziturama.

U utorak, 13. marta 2018. godine u terminu od 11 do 12 časova u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica" održano je predavanje na temu: „Nasilje nad djecom", s ciljem da se roditelji upoznaju sa oblicima nasilja nad djecom kao i sa posljedicama koje nasilje izaziva u emocionalnom i fizičkom razvoju djeteta.

Predavanje je održala direktorica Mirjana Popović, a prisustvovali su roditelji djece/mladih, psihološkinja, pedagoškinja, socijalna radnica i socijalna radnica na stručnom osposobljavanju.

Direktorica je posebno naglasila činjenicu da svaki uočeni oblik nasilja treba procesuirati.

Nakon predavanja uslijedila je diskusija u kojoj su pojedini roditelji iznijeli svoje mišljenje na datu temu.

Na kraju, usaglašen je datum i termin sljedećeg predavanja na temu koja se odnosi na cjelokupni razvoj djeteta.

Dana, 8. marta 2018.godine sa početkom u 8.00 časova u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica" kroz kreativnu radionicu (izrada čestitki, poruka, poklončića...) obilježen je Međunarodni praznik žena. U radionici su učestvovali učenici osnovne i srednje škole uz koordinaciju nastavnika.

Žiri u sastavu zaposlenih: Igor Tomić, Stojanka Milošević i Gabrijela Janić - zaposleni, imali su za zadatak da od dvadesetak izloženih radova izaberu tri najzanimljivija rada.

Nagrade su dobili učenici osnovne škole: prvu nagradu dobio je Mirko Lučić, učenik devetog razreda, drugu nagradu je dobio Danilo Nedić, učenik sedmog razreda i treću nagradu je dobio Luka Martinović, učenik četvrtog razreda.

U sklopu radionice nastavnici/ce su napravili grupni rad - poklon za majke učenika i za koleginice, koji je bio izložen u holu škole.

Program je vodila nastavnica Vesna Kešeljević.

Događaju su prisustvovali učenici, njihovi roditelji i zaposleni.

servis predah_020318U petak, 2. marta 2018. godine u 12,15 časova u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" održan je konsultativni sastanak na kom su prisustvovali: predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu i Jovana Cerović, samostalna savjetnica i predstavnica Resursnog centra „Podgorica" Mirjana Popović, direktorica.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima razvoja servisa podrške Predah roditeljstvo, koji će biti namijenjen roditeljima djece sa smetnjama u razvoju.

U okviru slobodnih aktivnosti, u četvrtak, 22. februara 2018. godine u 10.30 časova, učenici od petog do devetog razreda osnovne škole i učenici srednje stručne škole u pratnji zaposlenih odgledali su crtani film „Koko". Pratili su avanture dječaka Migela, koji je rođen u tradicionalnoj porodici s puno ljubavi, a koji ima velike snove i želju da postane muzičar.

Poslije filma u obližnjem lokalu uz osvježenje, učenici su razmijenili utiske o filmu, junacima, porukama...

Lijepi utisci i komentari učenika pokazali su da učenici uživaju u slobodnim aktivnostima i prilikama da budu u toku sa aktuelnim kulturnim događajima.

Ovom prilikom u ime učenika i zaposlenih, zahvaljujemo se menadžmentu bioskopa „Cineplexx" koji je na srdačan i topao način podržao realizaciju ove aktivnosti.

 

U ponedjeljak, 19. februara 2018. godine u 11.00 časova Resursni centar „Podgorica" posjetili su predstavnici JU Gimnazija „Slobodan Škerović": direktorica Zoja Bojanić – Lalović, nastavnica Aleksandrina Vujačić i grupa učenika. Ovom prilikom s radošću su poklonili CD učenicima i zaposlenima Resursnog centra „Podgorica" na kom su snimili u Daisy formatu skup odabranih poetskih tekstova u obliku audio knjige pod nazivom „Poljem se vija". Neki od tekstova snimljeni su na: francuskom, danskom, ruskom, italijanskom ili turskom jeziku.

Poeziju su birali pažljivo i sa željom da u njoj uživaju učenici i zaposleni, ali da, ukoliko žele, koriste u nastavi. Ovaj poduhvat je realizovan u okviru projekta gimnazije „Pjesmarice" uz učešće članova Preduzetničkog kluba i Recitatorske i Informatičke sekcije. Koordinatori ovog projekta su nastavnici gimnazije Sonja Šaković, Aleksandrina Vujačić, Darja Šćepanović i Mladen Janković. Snimanje se odvijalo u Resursnom centru „Podgorica" uz tehničku podršku nastavnika Tonija Koletića.

Direktorica Mirjana Popović toplo se zahvalila gostima na inicijativi i realizaciji ovog projekta. Potom se obratila direktorica Zoja Bojanić – Lalović i nastavnica Aleksandrina Vujačić. Prisutni su imali priliku da u holu škole čuju stihove poznatih pjesnika Pabla Nerude, Šarla Bodlera i Vitomira Nikolića od strane učenika gimnazije.

 

Međunarodni kongres „Dani defektologa 2018" održan je u Nišu u periodu od 1. do 4. februara 2018. godine. Centralna tema skupa glasila je: „Planiranje defektološkog rada - izazovi, problemi, rješenja".

U plenarnom dijelu uručene su nagrade „Miodrag Matić" pojedincima i ustanovama za doprinos u defektološkoj teoriji i praksi. Predavanja su organizovana po oblastima iz obrazovanja, zdravstva i rehabilitacije i socijalne zaštite.

Na kongresu su učestvovale predstavnice JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica": Suzana Koletić, Marina Vučeraković i Jelisavka Gavranić, defektološkinje. Ustanovu su predstavile izlaganjem rada na temu: „Rana intervencija - primjer dobre prakse".

U petak, 2. februara 2018. godine u 13.00 časova u Javnoj ustanovi Resursni centrar za djecu i mlade „Podgorica" održana je izložba „Primjeri asistivne tehnologije".

Na izložbi su prisustvovali: predstavnica Ministarstva prosvjete, predstavnica Zavoda za školstvo, predstavnica UNICEF-a, predstavnici psihološko-pedagoške službe i nastavnici razredne i predmetne nastave predškolskih, osnovnih i srednjih škola u Podgorici u kojima se ostvaruje inkluzivno obrazovanje.

Predstavnica Ustanove Tijana Dedeić, nastavnica likovne kulture upoznala je prisutne sa osnovama asistivne tehnologije i njenom primjenom u nastavi, s ciljem povećanja, održavanja i poboljšavanja funkcionalnih mogućnosti djece sa smetnjama u razvoju. Učesnicima je prezentovala izložbeni materijal (tihe knjige, taktilna i reciklažna tabla) koji se koristi u nastavi, a koje izrađuje Resursni centar „Podgorica" .

Predstavnik Ustanove Toni Koletić, školski ICT koordinator asistivne tehnlogije upoznao je prisutne sa načinom korišćenja asistivne tehnologije u radu sa djecom sa smetnjama vida i ukratko prezentovao Daisy format i njegovu ulogu u procesu nastave za sve učenike u sistemu obrazovanja.

Predstavnici vaspitno-obrazovnih ustanova pokazali su interesovanje za nova asistivna sredstva uz molbu da im se fotografije sredstava dostave u elektronskoj formi.

novogodišnji program_211217U četvrtak, 21. decembra 2017. godine u 11.00 časova predstavnici JU Dječji savez - Podgorica su u Resursnom centru za djecu i mlade "Podgorica" i ove godine organizovali novogodišnji program za učenike u Ustanovi. U ime učenika gostima se sa zahvalnošću obratila direktorica Mirjana Popović.

U programu su učestvovali učenici Resursnog centra „Podgorica" i djeca - učesnici Festivala „Naša radost" 2017. Na kraju programa Djeda Mraz je učenicima podijelio novogodišnje paketiće.

predstava 211217U u saradnji sa organizacijom Rotaract Klub Podgorica u četvrtak, 21. decembra 2017. godine u 12.00 časova u holu škole izvedena je predstava „Dobro veče, Montenegro" sa elementima domaćeg humora i poimanja društvenih tokova na naš već tradicionalan način, u režiji Adriane Žolje Bošković i izvođenju glumaca Studentskog teatra – Podgorica. Za učenike je ovo bio još jedan lijep događaj pred novogodišnje praznike.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Pretraga