konferencija 050615U petak, 5. juna 2015. godine sa početkom u 11,00 časova u hotelu „Ramada" u Podgorici, Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" uz podršku Ministarstva prosvjete i Ministarstva kulture, organizovao je Međunarodnu konferenciju „Vidljivost djece sa smetnjama u razvoju" (vaspitno-obrazovni, medijski i kulturološki aspekti) – izazovi i mogućnosti.

U uvodnom obraćanju govorili su: Slobodan Filipović, sekretar Ministarstva prosvjete, mr Željko Rutović, generalni direktor Direktorijata za medije Ministarstva kulture i mr Zoran Bošković, direktor Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica".

Slobodan Filipović je otvorio Konferenciju i naglasio je da se djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori posvećuje posebna pažnja. Istakao je da resursni centri u Crnoj Gori uspešno prate i primjenjuju savremene tokove obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju. Ukazao je na značaj ove Konferencije koja ima za cilj promociju savremenih aktivnosti, nove obrazovne paradigme kao i saradnju sa drugim ustanovama. Takođe, on je kazao da će resorsno ministarstvo nastaviti da podržava napredne ideje koje predstavljaju veliki podsticaj za inkluzivno a time i sveobuhvatno obrazovanje.

Mr Željko Rutović je istakao da je položaj manjinskih grupa jedan od izazova za demokratsko društvo i da se u praksi taj položaj najbolje može unaprijediti na nadnacionalnom nivou zajedničkim radom i razmjenom iskustava među državama. Kazao je da centralni skup zamišljen na Konferenciji da se govori o vaspitno-obrazovnom, medijskom i kulturološkom aspektu vidljivosti djece sa smetnjama u razvoju je upravo vertikala ove tematike u svakom društvu.

Mr Zoran Bošković, direktor Resursnog centra „Podgorica" zahvalio se Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu kulture u pružanju podrške u vezi sa organizacijom Konferencije. Izrazio je zadovoljstvo da je ovo dobar početak umrežavanja devet ustanova radi jačanja partnerstva i razmjene iskustava i znanja u oblasti obrazovanja, rehabilitacije i rane intervencije između rukovodećih timova, menadžmenta i zaposlenih u školama i resursnim centrima za djecu sa tjelesnim smetnjama, smetnjama vida i kombinovanim smetnjama s ciljem da se djeci sa smetnjama u razvoju pomogne na stručan i pedagoški način koji oni to zaslužuju.

Nakon uvodnih obraćanja, uslijedile su prezentacije predstavnika ustanova i resursnih centara iz regiona, Katjuše Koprivnikar, direktorice Zavoda za slijepu i slabovidu omladinu u Ljubljani, Džemala Džafija, direktora Instituta za slijepe učenike „Ramazan Kabashi" u Tirani, Diane Kralj, direktorice Centra za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" u Zagrebu, Rade Laban, direktorice Škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović" u Zemunu, Džavida Kastratija, direktora Resursnog centra za savjetovanje i nastavu u Peći, Goranča Jakimova, direktora Državnog učilišta za rehabiltaciju za djecu i mlade sa oštećenjem vida „Dimitar Vlahov" u Skoplju, Zulfa Ahmetovića, direktora Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor" u Sarajevu, o kojima se razgovaralo kasnije tokom diskusije.

Pored navedenih učesnika, na Konferenciji su prisustvovali: Tamara Milić, predstavnica Ministarstva prosvjete, Miloš Lalević i Irena Jovanović, predstavnici Ministarstva kulture, zatim saradnici rukovodioca resursnih centara i škola iz regiona, predstavnici UNICEF-a, predstavnik Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Podgorica", predstavnici Centra „1. jun", Zavoda „Komanski most" i Centra „Ljubović", predstavnik Saveza slijepih CG, predstavnik UMHCG, predstavnik Udruženja paraplegičara CG, predstavnik Biblioteke za slijepe CG, predstavnici Savjeta roditelja Resursnog centra „Podgorica", zaposleni Resursnog centra „Podgorica", predstavnik Međunarodnog časopisa „Medijski dijalozi" i predstavnici medija u Podgorici.

Na kraju Konferencije svi učesnici su imali priliku da vide Izložbu radova učenika Resursnog centra „Podgorica".

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Pretraga