Resursni centar „Podgorica" već tri godine učestvuje u međunarodnom projektu „Rana intervencija za djecu sa smetnjama vida" uz podršku organizacije „VISIO" iz Holandije.

U okviru projekta, periodu od 11. do 15. aprila 2016. godine u Školi za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović" u Zemunu održan je dvodnevni sastanak za direktore ustanova i petodnevni trening za stručnjake koji se bave djecom sa smetnjama vida.

Na treningu su učestvovali predstavnici škola i resursnih centara koji se bave ranom intervencijom, vaspitanjem i obrazovanjem djece sa smetnjama vida u Skoplju, Novom Sadu, Zemunu, Ljubljani, Peći i Podgorici.

Iz Resursnog centra „Podgorica" učestvovali su direktor mr Zoran Bošković i tiflolog Jadranka Radulović.