mtel_igraonica_30032102_b U martu 2012. Godine kompanija m-tel  mtel_igraonica_30032102_a učenicima naše Ustanove. Igraonica je smještena u iInternatu u sali za slobodne aktivnosti.

Izvršni direktor kompanije Petar Popović prilikom predaje igraonice na upotrebu  istakao da je srećan što je  njihova kompanija prepoznala potrebe naših učenika. Proširivanjem ovakvih sadržaja  olakšava se rad sa djecom, njihova kreativnost i smisao za igru dolazi do izražaja, socijalizacija i druženje dobija svoj puni smisao.