UPRAVNI ORGAN

ŠKOLSKI ODBOR:

1. Vladislav Koprivica, predsjednik, predstavnik Ministarstva prosvjete;

2. mr Tamara Milić, članica, predstavnica Ministarstva prosvjete;

3. mr Ivana Šuković, članica, predstavnica Ministarstva prosvjete;

4. mr Irena Bogićević, članica, predstavnica JU Resursni centar zadjecu i mlade „Podgorica“;

5. Nataša Anastasov, članica, predstavnica roditelja.


RUKOVOĐENJE

mr Mirjana Popović, direktorica

 

ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA:

Radojka Vukićević, sekretarka;

Jasmina Džiknić, računovotkinja.

 

SLUŽBENICA ZA JAVNE NABAVKE

Jasmina Džiknić, računovotkinja

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Pretraga