021219 1U petak,  29. novembra 2019. godine u okviru studentske prakse grupa studenata IV godine Filozofskog fakulteta u Nikšiću, studijski program: Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku, u pratnji prof. dr Čeda Veljića obišla je kabinete u kojima se izvodi Poseban program vaspitno-obrazovnog rada kombinovane smetnje i kabinete u kojima se izvodi razredna i predmetna nastava u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.