Na inicijativu Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ studenti prve godine Građevinskog fakulteta u Podgorici, u sklopu predmeta Tehničko crtanje, napravili su makete objekata koje će se koristiti za orjentaciju u prostoru za djecu bez ostatka vida. Studenti su zajedno sa nastavnicom dr Marijom Jevrić osmislili plan rada, koji je obuhvatio obilazak objekata, mjerenje potrebnih dimenzija i crtanje skica na licu mjesta, zatim crtanje tehničkog crteža i pravljenje maketa. Četiri grupe studenata završile su makete objekata Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“, Osnovne škole „Milorad Musa Burzan“ i Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“, a druge četiri grupe rade na izradi maketa još nekih objekata. U petak, 6. marta 2020. godine Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ posjetili su studenti zajedno sa nastavnicom i donijeli poklon-makete. Pokazali su zadovoljstvo što su imali priliku da svoje prve stručne korake naprave u plemenitu svrhu kao što je ova. Direktorica mr Mirjana Popović zahvalila se studentima, a socijalni radnik Admir Hadžibegović upoznao ih je sa problemima u infrastrukturi sa kojima se djeca sa smetnjama vida srijeću svakodnevno, što će studentima, budućim projektantima objekata, biti korisno - da nikada ne izgube iz vida potrebe i onih najosjetljivijh članova naše zajednice, prilikom projektovanja i građenja objekata.