U cilju lakše realizacije nastave likovne kulture usljed novonastale situacije, studentkinje FLU sa Cetinja Lana Bulatović i Aleksandra Aranitović u okviru predmeta Metodika likovnog vaspitanja, sa profesoricom dr Ivanom Radovanović, realizovale su javni čas putem video prezentacije i time dale doprinos za uspješnije izvođenje nastave likovne kulture. Učenici će imati neprocjenljivu mogućnost onlajn likovne prakse i upoznavanja sa različitim segmentima likovne kulture i njenog nastajanja. Studenti će praviti video prezentacije do kraja školske godine.

Na ovaj način bogatimo našu saradnju, a učenicima omogućavamo kreativan pristup likovnom stvaralaštvu.

Slijedi link: https://youtu.be/55nbPT6qMos