Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ priključio se akciji izrade vizira za zdravstvene radnike Crne Gore. Djelovi za vizire izrađuju se od 2. aprila 2020. godine na 3D štampaču u kabinetu asistivne tehnologije.