U cilju boljeg razumijevanja pojma stresa i lakšeg prevazilaženja svakodnevnih stresnih situacija pedagoško-psihološka služba JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” daje sljedeće preporuke.

080420 539080420 540