Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježen je citatima, audio zapisima i fotografijama putem viber grupe. Doprinos u obilježavanju ovoga dana dali su učenici, roditelji i članovi Aktiva jezika.

Pripremili: Marijana Antonijević, koordinatorka; Toni Koletić, tehnička obrada.