Vaspitačica koja radi sa grupom djece u Centru za rani rast i razvoj pripremila je drugi dio preporuka za djecu koja su uključena u program Rana intervencija, a mogu koristiti i djeci tipičnog razvoja do predškolskog uzrasta. Osnovni cilj preporuka je održavati kod kuće dječije aktivnosti, i time doprinijeti socio-emocionalnom, kognitivnom, motoričkom razvoju i razvoju govora kod djeteta.

 

pdfPreporuke za rad sa djecom kod kuce - II dio.pdf