U periodu od 12. do 14. juna 2020. godine učenice sedmog razreda osnovne škole u pratnji razredne starješinke Darinke Radović boravile su u odmaralištu na Ivanovim koritima u okviru projekta „Cetinje - jedna priča” zajedno sa učenicima Osnovne škole „Oktoih” iz Podgorice. Pored obilaska spomenika Dinastije Petrović – Njegoš na Ivanovim koritima sjutradan je organizovana i posjeta Cetinju, gdje su se učenice upoznale sa kulturno-istorijskim znamenitostima kroz zanimljivu priču vodiča o pomenutoj dinastiji i istoriji grada. Posljednji dan bio je rezervisan za posjetu Rijeci Crnojevića. U popodnevnim časovima organizovani su kviz i rekreacija, dok su večernji sati bili rezervisani za druženje u diskoteci. Učenice su učestvovale u izboru za mis sa kojeg su ponijele titule „mis šarma” i „mis elegancije”. Lijepo provedeno vrijeme obilježila su nova saznanja, ali i nova poznanstva i zabava.