Fokus grupa u organizaciji UMHCG je održana u ponedjeljak, 6. jula 2020. godine. Učesnici fokus grupe su imali priliku da razgovaraju o primjeni preporuka Komiteta UN za prava OSI u odnosu na član 19. Konvencije UN o pravima OSI. U fokus grupi je učestvovala psihološkinja Sonja Martinović.