Okrugli sto „Zaštita i zdravlje na radu za osobe s invaliditetom", u organizaciji UMHCG u okviru projekta „OSIguraj uslove sebi“ a uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, je održan u petak, 26. juna 2020. godine u hotelu „Hilton“ sa početkom u 11 sati.

U uvodnom dijelu su govorili: Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Milena Krsmanović, savjetnica Zaštitnika za ljudska prava i slobode i Slaven Ćipranić, direktor ZOPT-a.

Nakon uvodnih obraćanja govorili su panelisti: Danijela Šuković, načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Stanko Laković, samostalni savjetnik I u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i Zlatko Popović, inspektor rada I za oblast zaštite i zdravlja na radu.

Događaju je prisustvovala psihološkinja Sonja Martinović, predstavnica Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“.