U Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ za učenike osnovne i srednje škole od 16. do 25. februara 2021. godine održane su četiri radionice na temu „Moja prava“ u saradnji sa NVO „Juventas“. Sve module vodili su psiholog i socijalna radnica navedene organizacije.

Radionice su izazvale pozitivno interesovanje učenika.

Radionice su započele sa osnovnim objašnjenima i uvođenjem u pojmove ljudskih prava i prava djece, zatim sa upoznavanjem sa Konvencijom o pravima djeteta. Sav materijal bio je prilagođen djeci, te su iz istog mogli crpiti i dodatne informacije.

Naknadno su djeca pokazala izuzetan stepen obaviještenosti o zaštiti njihovih prava.

Na završnoj radionici djeca su već sa sigurnošću iznosila svoja znanja i navodila pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje, pravo na rast i razvoj i slično, te se sam proces zaokružio veoma uspješno.

Kvalitetno odrađene radionice, topao pristup, rad u grupi ostavili su pozitivan utisak na djecu.