tisa_dusan_korac_25052012Predstavnici Ustanove Zoran Bošković, direktor i stručni tim u sastavu: Svetlana Radović, socijalna radnica; Mirjana Vučinić, vaspitač i Budimir Mrdak, fizioteraput, dana 25. maja 2012. godine posjetili su OŠ „Dušan Korać" u Bijelom Polju.  U školi je organizovan radni sastanak roditeljima, učenicima sa smetnjama u razvoju, predstavnicima škole i članovima Opštinske komisije za usmjeravanje djece u odgovarajući obrazovni program.

Predstavnici Ustanove prezentovali su prisutnima Ustanovu, odnosno upoznali ih sa transformacijom JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Resursni centar.

Istog dana, prezentovali su Ustanovu  Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa" korisnicima Centra, njihovim roditeljima i zaposlenima.

Cilj posjete je bio trajna saradnja sa Ustanovom.