Posjeta u Rožajama organizovana je 29. maja 2012. godine. Predstavnici Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica" Zoran Bošković, direktor i stručni tim u sastavu: Mirjana Vučinić i Suzana Koletić, vaspitači i Budimir Mrdak, fizioterapeut posjetili su OŠ „Mustafa Pećanin" i Centar za socijalni rad u cilju trajne saradnje.

U školi su prisutnima prezentovali Ustanovu,  a potom su vođeni razgovori i pružani odgovori na postavljena pitanja. Pored roditelja djece sa smetnjama u razvoju, prisustvovali su predstavnici škole, nastavnici razredne nastave i članovi Opštinske komisije za usmjeravanje djece u odgovarajući obrazovni program.

Zatim  je održan sastanak u Centru za socijalni rad, gdje se razgovaralo o dosadašnjem radu, saradnji sa Ustanovom s posebnim osvrtom na uspjehe učenika koji su iz njihove Opštine a nalaze se na školovanju i internatskom smješaju u našoj Ustanovi.