Štampanje udžbenika  za učenike  osnovne i  srednje škole na Brajevom pismu za osobe sa senzornim smetnjama – osobe bez ostatka vida;

Školski list „ Sunce ";

Zvučna revija „ Raspjevano sunce ";

Konvencija o pravima djeteta (siže za djecu) na Brajevom pismu;

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (kratka verzija za djecu) na Brajevom pismu i audio zapisu;

CD „ O ljubavi s ljubavlju ";

Zbirke pjesama učenica: Nade Ćetković “ Životna Rijeka “ i Jasne Krsmanović "Žena jača od čelika"

Monografije o razvoju ustanove  i

Zbornici radova