Veliki značaj se pridaje vannastavnim aktivnostima i radu sekcija. Težište rada u organizaciji slobodnih aktivnosti jeste na onim sadržajima koji podstiču i razvijaju interesovanje, radoznalost, samostalnost i stvaralački odnos van okvira redovnog nastavnog procesa na način koji odgovara psihofizičkim sposobnostima učenika. Kroz rad sekcija učenici iskazuju svoju kreativnost, sklonost, sposobnost ... Postoje sljedeće sekcije:

1. Literarno – novinarska sekcija – Marijana Antonijević, rukovodilac

2. Recitatorska sekcija – Mirjana Rašković, rukovodilac

3. Dramska sekcija -   Marijana Antonijević, rukovodilac

4. Horska sekcija – Saša Vuković, rukovodilac

5. Likovna sekcija – Tijana Dedeić, rukovodilac

6. Sportsko – rekreativna - Igor Tomić, rukovodilac

7. Ekološka sekcija - Snežana Maretić, rukovodilac

8. Fotografska ( umjetnička ) sekcija – Ksenija Đurović i Toni Koletić, rukovodilac

9. Informatička sekcija – Toni Koletić, rukovodilac.


 

 

 

 

Likovni radovi učenika