Službu čine: somatopedi, tiflolozi, logopedi. Korektivna služba obuhvata: predškolsko vaspitanje, osnovnu i srednju školu, vaspitni rad, produženi boravak, rad u kombinovanim odjeljenjima. Služba tretira: tjelesne smetnje, senzorne smetnje, kombinovane smetnje u razvoju, govorno-jezičke smetnje, smetnje uzrokovane socijalnim preprekama.

Kabinet logopeda