srebrnizraci

Tokom rada Zavod je za izuzetne rezultate u obrazovanju i rehabilitaciji djece postizao izuzetne rezultate. Društvena zajednica je prepoznala ustanovu, i dodjelila brojna priznanja i nagrade, među njima posebno izdvajamo nagradu ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNIM ZRACIMA ukazom presjednika SFRJ Josipa Broza Tita 1978. godine.

 

 oktoih1

 

Republička nagrada " OKTOIH " 2000. godine za postignute rezultate za izuzetne vrijednosti u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

 

 

matic1
 

 Povelja ,, PROFESOR V. MATIĆ " u znak priznanja za postignute rezultate u vaspitanju i obrazovanju djece i omladine ometene u razvoju, i unapređenje defektološke teorije i prakse 2000. godine.

 

 

19 dec

Nagradu ,, 19. DECEMBAR"  za 2009. godinu za izuzetne rezultate  u obrazovanju i vaspitanju djece kao i saradnju sa Glavnim gradom.povelja80

 

U decembru 1997. godine dodijeljena Povelja povodom 80 godina rada Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, u znak priznanja za višegodišnji rad, zalaganje i doprinos u edukaciji i rehabilitaciji učenika sa oštećenjem vida od Škole za učenike sa oštećenjem vida „ Veljko Ramadanović ” – Zemun.