Predškolsko vaspitanje

Osnovna škola

Srednja stručna škola

Kombinovano odjeljenje

Produženi boravak

Internat (smještaj)

Rehabilitacioni  tretmani

Zdravstvena zaštita

Radni centar

Servisi podrške

Vannastavne aktivnosti

Radi u vremenu od 11 do 17 sati. Sa učenicima rade vaspitači.

Boravak učenicima u internatu je 24 sata. Za učenike je pored smještaja obezbijeđeni: 5 obroka; njega, zdravstvena zaštita . Sa učenima poslije časova rade vaspitači, koji realizuju program vaspitnog rada.

Somatopedski

Tiflološki

Logopedski

Fizioterapeutski

Ljekar

Medicinske sestre

- Ekskurzije za učenike završnih razreda, izleti, zimovanje           ( Ivanova korita, ljetovanje (Rafailovići).

Stručna služba

Korektivna služba

Pravno-administrativno finansijska služba

Tehnička služba