UPRAVNI ORGAN

ŠKOLSKI ODBOR:

1. Vladislav Koprivica, predsjednik, predstavnik Ministarstva prosvjete;

2. mr Tamara Milić, članica, predstavnica Ministarstva prosvjete;

3. mr Ivana Šuković, članica, predstavnica Ministarstva prosvjete;

4. mr Irena Bogićević, članica, predstavnica JU Resursni centar zadjecu i mlade „Podgorica“;

5. Nataša Anastasov, članica, predstavnica roditelja.


RUKOVOĐENJE

Biljana Petrović, v.d. direktora/ice

 

ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA:

Radojka Vukićević, sekretarka;

Jasmina Džiknić, računovotkinja.

 

SLUŽBENICA ZA JAVNE NABAVKE

Jasmina Džiknić, računovotkinja