Obuhvata: dr specijalista fizikalne medicine, fizioterapeuti, ljekar opšte medicine; oftalmolog,  medicinske sestre. Zdravstvena zaštita obuhvata preventivnu i zdravstvenu zaštitu učenika.


 

Ambulanta


 

 

Kabinet za fizioterapiju