U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju -ASIQ", u utorak, 3. avgusta 2021. godine putem onlajn održan je koordinacioni sastanak partnera na projektu 

Sastanku su pristustvovali svi projektni partneri, a na početku je predstavljena v.d. direktora/ice JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” Biljana Petrović.

Na sastanku je razmatrano sljedeće:

  1. Status aktivnosti – nabavka opreme I tekuća edukacija (kratka informacija svakog od partnera);
  2. Planiranje aktivnosti – obuke 2. nivoa I promocija projekta;
  3. Prikupljanje verifikacionih dokumenata za projektni indikator;
  4. Uštede i prijedlog realokacije;
  5. Prijedlog za produžetak projekta;
  6. Izvještavanje – priprema;
  7. Promotivne aktivnosti
  8. Sastanak u septembru 2021. (mogućnost, mjesto, vrijeme).