U okviru planiranih aktivnosti projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “ -  ASIQ zaposleni u JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” prisustvovali su obukama I nivoa putem Zoom aplikacije.

Sprovedene su sljedeće obuke:

1. Obuka za logopede, održana 9. jula 2021. godine u terminu od 15.00 do 17.00 sati;

2. Obuka za senzornu integraciju, održana 10. jula 2021. godine u terminu od 9.00 do 14.00 sati;

3. Asistivna obuka, održana 28. jula 2021. godine u terminu od 12.00 do 15.00 sati;

4. Edukacija iz oblasti ORL, posljednja iz serije edukacija prvog nivoa, održana 16. avgusta 2021. godine u 18.00 sati.

Zaposleni su izrazili zadovoljstvo učešćem i kvalitetom obuke.