080921 1720U Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ u četvrtak, 17. juna 2021. godine u jutarnjim časovima održan je radni sastanak u okviru sprovođenja projektnih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“. Na sastanku su učestvovali Momir Širko, menadžer ASIQ projekta Gradske razvojne agencije u Banja Luci, Dragiša Damjanović, projektni asistent u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta i zaposlene u Ustanovi - mr Mirjana Popović, direktorica, Jasmina Džiknić, koordinator projekta, Milodarka Vukašević, logopetkinja i Marina Zejak Vukmanović, logopetkinja.

Na sastanku su razmatrane teme vezane sa sprovođenje projektnih aktivnosti i izvještavanje. Između ostalog dogovoreno je slijedeće:

  • U skladu sa situacijom, dogovoriće se novi datum i plan snimanja dokumentarnog filma i promo videa;
  • Obuke prvog stepena zaposlenih u Ustanovi održaće se u julu mjesecu;
  • Ustanova će započeti planiranje aktivnosti Obuke drugog stepena koje će se odvijati u Nikšiću i Kotoru;
  • Ustanova će inicirati nove promotivne aktivnosti.

Nakon sastanka obišli su objekat Internata koji je renoviran sredstvima u okviru ASIQ projekta.