Cerebralna paraliza je sveobuhvatan naziv za različite poremećaje koji utiču na djetetovu sposobnost kretanja, držanja tijela i ravnotežu. Dijete sa cerebralnom paralizom potrebno je uključiti u vrtić, zatim u školu i nastojati da se osigura integracija ove djece kroz lični rad ili rad u različitim radionicama, radnoj okupaciji, a u skladu sa njegovim  sposobnostima i mogućnostima. Osim oštećenja pokreta i položaja, dijete sa cerebralnom paralizom može imati i druga stanja koja ometaju rast i učenje. To su mentalna retardacija, problemi sa vidom, oštećenje sluha, govorni poremećaji, problemi u učenju, poremećaj pažnje i hiperaktivnost. U radu sa ovom djecom potreban je individualan program rada i tretmana.