U kombinovanom odjeljenju su djeca sa kombinovanim smetnjama u razvoju koja imaju više smetnji u razvoju sa akcentom na primarnoj smetnji. Shodno njihovim umanjenim mogućnostima prilagođen je programa rada.