U okviru Srednje stručne škole imamo zanimanja:

-          Pravno – administrativni tehničar/ka ( IV stepen)

-          Tehničar prodaje ( IV stepen)

-          Administrator ( III stepen)

-          Prodavač ( III stepen)

 

U okviru Ustanove postoje:

-          Obućarska radionica

-          Tekstilna radionica

-          Radionica za izradu suvernira

-          Kabinet informatike. 

Kabinet za predmetnu nastavu

 

 

 

Obućarska radionica

 

 

 

 

Tekstilna radionica

 

 

 

 Kabinet za informatiku

(s računarima s govornom podrškom za učenike sa senzornim  smetnjama i  s računarima s robusnom tastaturom za učenike s motoričkim  smetnjama)