U petak, 16. novembra 2018. godine u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica" održana je kreativna radionica pod nazivom „Razigrani prstići" za djecu koja prate nastavu po Posebnom programu vaspitno-obrazovnog rada kombinovane smetnje: tjelesne, senzorne i mentalne od umjerenih do težih smetnji i za djecu koja borave u Centru za rani rast i razvoj. Na radionici su pored djece, defektološkinja, vaspitačice i medicinske sestre učestvovali i roditelji djece.

U kreativnom izražavanju, u čijoj osnovi su otisci prstiju i šaka, uživali su djeca, roditelji i zaposleni.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Pretraga