Radionica na temu: „Roditeljstvo - kao najvažnija životna uloga" za roditelje čija djeca pohađaju predškolsku ustanovu JPU „Đina Vrbica", realizovana je u četvrtak, 26. oktobra 2017. godine u prostorijama vaspitne jedinice „Mali princ" u Zagoriču. Radionica je organizovana u saradnji sa Ministarstvom prosvjete a uz podršku Save the children-a.

Voditeljice radionice bile su predstavnica Resurnog centra za djecu i mlade „Podgorica" Irena Bogićević i prestavnica Resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun" Nataša Knežević.

Radionici je prisustvovalo 14 roditelja. Tema radionice obuhvatala je razgovor o porodici kao sistemu, o uticaju ostalih sistema na porodicu, o strukturi, zadacima i funkcijama porodice i o fazama životnog ciklusa porodice.

Roditelji su aktivno učestvovali i bili su veoma motivisani i otvoreni za saradnju, kao i za razmjenu iskustava.

Nakon evaluacije zaključeno je da bi bilo korisno produžiti vrijeme trajanja radionice, baviti se ovom temom i u narednom periodu i više promovisati održavanje radionice. Kompetentnost voditeljica i kvalitet radionice od strane roditelja ocijenjen je visokim ocjenama.

061117-1Grupa studenata Studijskog programa za obrazovanje učitelja i Studijskog programa za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, u pratnji prof. dr Čeda Veljića, posjetili su u utorak, 24. oktobra 2017. godine u 9.30 sati Resursni centar „Podgorica“.

Ovom prilikom studenti su se od strane pedagoškinje Irene Bogićević i socijalne radnice Svetlane Radović bliže upoznali sa uslovima i načinom rada nastavnika i stručnih saradnika Resursnog centra „Podgorica“.

061117-2U saradnji sa Ministarstvom prosvjete uz pozdršku Save the childrena-a u Resursom centru „Podgorica" u utorak, 24. oktobra 2017. godine održana je radionica na temu „Preporuke za vaspitače, prilagođavanje prostora, aktivnosti i radnog materijala za podsticanje razvoja vida". Radionicu je vodila Jadranka Radulović, defektoškinja – tiflolog, na kojoj je prisustvovalo 25 vaspitača. Vaspitači su se upoznali sa značajem rane stimulacije razvoja vida kao i sa izazovima u vaspitno – obrazovnom procesu (prostor bez barijera, prilagođavanje prostora za redovne aktivnosti, izbor didaktičkih sredstava i dr.).

U međusobnoj interakciji učesnici su sa voditeljicom razmijenili iskustva i pokazali pozitivan stav prema procesu uključivanja djece sa smetnjama u razvoju u predškolskoj ustanovi i pokazali interesovanje za nastavak saradnje sa Resursnim centrom „Podgorica".

U srijedu. 11. oktobra 2017. godine učenici JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" Ranko Magovčević, učenik devetog razreda, Nebojša Tvrdišić, učenik osmog razreda i Radovan Džuver, učenik šestog razreda sa nastavnicom crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti Marijanom Antonijević su posjetili OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin".

Cilj posjete je bio razmjena iskustava vezanih za inkluzivno obrazovanje. Posjeta je trajala dva školska časa i obišli su učenike prvog i šestog razreda osnovne škole sa kojima su razmjenjivali iskustva u učenju i primjenama različitih metoda pri savladavanju nastavnog gradiva. Posjeta je upotpunjena ljubaznim dočekom Uprave škole na čelu sa direktoricom Ljubinkom Nedić.

U okviru sedmog festivala „Otvoreni dani nauke" organizovan je program „Veče sa zvijezdama". U utorak, 10. oktobra 2017. godine u 18.00 sati učenici JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" u pratnji Vesne Kešeljević, profesorice istorije i geografije i Ksenije Đurović, profesorice praktične nastave imali su priliku da javno posmatraju noćno nebo izvan Podgorice.

Astronomska društva „Podgorica" i „Nikšić" za ovu priliku pripremili su sedam teleskopa, postavljenih na platou ispred Šipčanika sa kojim su učenici posmatrali nebeska tijela. Najveću pažnju prisutnih privukao je Saturn, šesta planeta Sunčevog sistema.

Učenici nijesu krili radost što po prvi put imaju priliku da se približe tajnama kosmosa.

Povodom obilježavanja Dječje nedjelje u petak, 6. oktobra 2017. godine u vremenu od 10.00 do 11.30 sati učenici od petog do devetog razreda osnovne škole u pratnji nastavnika/ca: Marijane Antonijević, Danke Madžgalj, Daliborke Banović, Darinke Radović, Violete Pejović, Saše Vukovića i Žarka Bugarina, knjižničarke Gabrijele Janić i roditeljice gđe Nedić, posjetili su Narodnu biblioteku „Radosav Ljumović" u Podgorici.

Učenici su imali priliku da obiđu dječije odjeljenje Biblioteke. Bibliotekarke Vjera Popović i Milena Ivanišević upoznale su učenike sa osnovnom djelatnošću Narodne biblioteke i ponudile im učešće u sekcijama, koje se održavaju jednom sedmično u Biblioteci. Učenici su razgovarali sa bibliotekarkama i pokazali zainteresovanost. Bibliotekarke su biblioteci Resursnog centra „Podgorica" poklonile publikaciju u vezi sa istorijom bibliotekarstva u Podgorici, časopis Biblioteke i omogućili učenicima besplatno učlanjenje.

JU Dječji savez Podgorica se svake godine u okviru manifestacije Dječija nedjelja zalaže za poštovanje dječijih prava koja doprinose boljem razvoju djece.

Ove godine u četvrtak, 5. oktobra 2017. godine sa početkom u 11. 00 sati u saradnji sa JU Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić" u Podgorici organizovala je koncert za učenike u Resursnom centru „Podgorica".

Program je vodila predstavnica JU Dječji savez, a goste je pozdravila i zahvalila se mr Mirjana Popović, direktorica Resursnog centra „Podgorica". Zatim se prisutnima obratila Zoja Đurović, direktorica JU Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić".

U programu su učestvovali učenici muzičke škole. Jedan od učesnika koncerta bio je i učenik Resursnog centra „Podgorica" Radovan Džuver.

Učenici i zaposleni su uživali u koncertu.

U utorak, 27. septembra 2017. godine u vremenu od 12.30 do 14.45 sati u JU Resursni centru za djecu i mlade „Podgorica" održana je radionica na temu „Podsticanje tjelesnog razvoja" s ciljem preporuka za vaspitače u vezi sa prilagođavanjem prostora, aktivnostima i radnim materijalom za podsticanje tjelesnog razvoja. Učesnici su bili vaspitači JPU „Đina Vrbica" iz Podgorice, a radionicu su vodile defektološkinja Jasna Popović i pedagoškinja Irena Bogićević, zaposlene u Ustanovi.

Radionici je prisustvovalo 24 vaspitača koji su upoznati sa značajem rane intervencije, motoričkim razvojem djece od nula do šest godina kao i o izazovima u vaspitno-obrazovnom procesu (prostor bez barijera, prilagođavanje prostora za redovne aktivnosti, izbor didaktičkih sredstava i materijala kao i prilagođavanje redovnih aktivnosti u skladu sa individualnim potencijalima, mogućnostima i interesovanjima djece sa tjelesnim smetnjama).

Kroz radionicu učesnici su u međusobnoj interakciji sa voditeljima razmjenili iskustvo i stiče se utisak da imaju izuzetno pozitivan stav prema uključivanju djece sa smetnjama u razvoju (tjelesnim smetnjama) u vrtić, kao i budućoj saradnji sa Resursnim centrom „Podgorica".

Dana 23. i 24. septembra 2017. godine u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" održan je seminar na temu „Brajevo pismo u inkluzivnom obrazovanju" za petnaest nastavnika iz OŠ „Dr Dragiša Ivanović" i OŠ „ Božidar Vuković Podgoričanin" iz Podgorice prema akreditovanom programu od strane Zavoda za školstvo koji je publikovan u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/2018. i 2018/2019. godinu.

Seminar je realizovala koordinatorka programa Jadranka Radulović, defektolog tiflolog, zaposlena u Ustanovi. Nastavnicima su prezentovane teme značajne za rad sa djecom sa i bez ostatka vida. Upoznali su se sa karakteristikama ove djece, metodama i preporukama u radu, komunikacijom, orijentacijom, brajevim pismom, savremenom metodom čitanja i pisanja slijepe djece i neophodnim sredstvima potrebnim u radu sa djecom.

Seminar je bio edukativan i dinamičan. Učesnici su u međusobnoj interakciji putem prezentacije i kroz radionice iznijeli svoje impresije i istakli zadovoljstvo da su stekli nova teorijska i praktična znanja koja će primjenjivati u praksi.

U saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja učenici osnovne škole Resursnog centra „Podgorica", u pratnji domaćice Danice Tošković, medicinske sestre Vesne Bulatović i nastavnika fizičkog vaspitanja Igora Tomića, boravili su u JU za odmor i rekreaciju djece „ Lovćen-Bečići" u Rafailovićima u periodu od 30. avgusta do 6. septembra 2017. godine.

Učenici su u poslijepodnevnim satima uživali na plaži a u večernjim satima u bogatom programu zabavnog karaktera u animaciji predstavnika Odmarališta.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Pretraga