U srijedu, 2. decembra 2015. godine u 14,00 časova Resursni centar „Podgorica" na inicijativu i uz saradnju Ministarstva za ljudska i manjinska prava organizovao je svečano obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Resursnom centru „Podgorica".

Svečanost su otvorili ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i direktor Ustanove mr Zoran Bošković.

Podršku realizaciji ovog događaja pružila je misija OEBS –a u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava uručenjem interaktivne table predstavnicima Resursnog centra „Podgorica", Centra „1. jun" i Resursnog centra za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora u Kotoru. Interaktivne table uručila je predstavnica OEBS-a Milena Ćeranić. Pored navedenih predstavnika, obilježavanje ovog događaja svojim prisustvom podržali su direktori škola sa grupom učenika OŠ „Pavle Rovinski"; OŠ„ Božidar Vuković Podgoričanin", OŠ„Vladimir Nazor" i Centra „1. jun", izvršni direktor Saveza slijepih CG Goran Macanović, predstavnik Centra za djecu sa posebnim potrebama Doma zdravlja Podgorice, Duško Džiknić, učenici, njihovi roditelji i zaposleni iz Ustanove.

Poslije uvodnih obraćanja, učenici Resursnog centra „Podgorica" i Centra „1. jun" izveli su kulturno-zabavni program.

U nastavku programa prisutne je zabavljao orkestar Saveza slijepih koji je dao posebnu notu cijelokupnom događaju na opštu radost svih prisutnih.

posjeta 081015U okviru studijskih posjeta, univerzitetski profesori sa Univerziteta u Portu, Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Fakulteta političkih nauka u Podgorici u petak, 20. novembra u 10,00 časova posjetili su JU Resursni centar za djecu i mlade "Podgorica" zajedno sa studentima Magistarskih studija inkluzivnog obrazovanja u Nikšiću. Gosti su obišli kabinete u školi i internatu i imali priliku da se neposredno upoznaju sa načinom rada u Ustanovi, postignućima i izazovima u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

U periodu od 4. do 11. septembra 2015. godine, učenici osnovne škole boravili su u odmaralištu JU „Lovćen Bečići" u Rafailovićima u pratnji nastavnika fizičkog vaspitanja, medicinske sestre, domaćice i dva roditelja.

Lijepo vrijeme, toplo voda i odlični uslovi koje pruža odmaralište i plaža uslovili su realizaciju škole plivanja u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima. U večernjim časovima organizovane su tematske večeri sa animatorom u okviru raznih takmičenja (ples, karaoke, maskenbal, naljepša frizura...).

 

U skladu sa Godišnjim planom i programom rada Ustanove u periodu od 2. do 6. juna 2015. godine u organizaciji Resursnog centra „Podgorica" putem Turističke agencije Marco Polo realizovana je đačka ekskurzija za učenike završnih razreda srednje škole IV1 i III2.

Na ekskurziji su bili učenici: Anđela Dragović, Zara Gužvić, Jeremić Đurđina i Ramović Mirsad u pratnji odjeljenskih starješinki Mirjane Đukić i Ksenije Đurović, roditeljica, sestre i ljekara. Sredstva za ekskurziju obezbijedio je Resursni centar „Podgorica" putem donatora.

Učesnici ekskurzije obišli su Ohridsko jezero, stari dio grada Ohrida, crkve Sveti Kliment i Sveta Sofija. Jedan dan posvetili su obilasku grada Soluna. U Solunu su obišli crkvu Sveti Dimitrije, zaštitnika grada, Aristotelov trg, statue... U blizini grada Kalambake obišli su manastire Meteori.

Povratak za Podgoricu bio je uz odmor u Draču gdje su vidjeli Venecijansku kulu. Učenici su se vratili zadovoljni. Ekskurzija bila obrazovna i zabavna.

memorandum 050615U Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica" u petak, 5. juna 2015. godine u 9,00 časova održan je radni sastanak na kom su prisustvovali rukovodioci osam ustanova: mr Željko Rutović, predsjednik Školskog odbora Resursnog centra „Podgorica", mr Zoran Bošković, direktor Resursnog centra „Podgorica", Katjuša Koprivnikar, direktorica Zavoda za slijepu i slabovidu omladinu u Ljubljani, Džemal Džafi, direktor Instituta za slijepe učenike „Ramazan Kabaši" u Tirani, Diana Kralj, direktorica Centra za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" u Zagrebu, Rada Laban, direktorica Škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović" u Zemunu, Džavid Kastrati, direktor Resursnog centra za savjetovanje i nastavu u Peći, mr Gorančo Jakimov, direktor Državnog učilišta za rehabiltaciju za djecu i mlade sa oštećenjem vida „Dimitar Vlahov" u Skoplju, mr Zulfo Ahmetović, direktor Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor" u Sarajevu.

Mr Slavica Marković, direktorica Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović" u Novom Sadu opravdano je odsustvovala sa sastanka.

Na početku sastanka potpisan je Memorandum o saradnji između osam ustanova Jugoistočne Evrope s ciljem jačanja partnerstva i razmjene iskustava i znanja u oblasti obrazovanja, rehabilitacije i rane intervencije između rukovodećih timova, menadžmenta i zaposlenih u školama i resursnim centrima za djecu sa tjelesnim smetnjama, smetnjama vida i kombinovanim smetnjama. Nakon potpisivanja Memoranduma imenovano je radno tijelo za međunarodnu saradnju u sastavu: mr Zoran Bošković, predsjednik, Katjuša Koprivnikar, član i Džavid Kastrati, član. Dogovoreno je da se sljedeća Konferencija održi u 2016. godini u Peći u organizaciji Resursnog centra za savjetovanje i nastavu.

konferencija 050615U petak, 5. juna 2015. godine sa početkom u 11,00 časova u hotelu „Ramada" u Podgorici, Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" uz podršku Ministarstva prosvjete i Ministarstva kulture, organizovao je Međunarodnu konferenciju „Vidljivost djece sa smetnjama u razvoju" (vaspitno-obrazovni, medijski i kulturološki aspekti) – izazovi i mogućnosti.

U uvodnom obraćanju govorili su: Slobodan Filipović, sekretar Ministarstva prosvjete, mr Željko Rutović, generalni direktor Direktorijata za medije Ministarstva kulture i mr Zoran Bošković, direktor Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica".

Slobodan Filipović je otvorio Konferenciju i naglasio je da se djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori posvećuje posebna pažnja. Istakao je da resursni centri u Crnoj Gori uspešno prate i primjenjuju savremene tokove obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju. Ukazao je na značaj ove Konferencije koja ima za cilj promociju savremenih aktivnosti, nove obrazovne paradigme kao i saradnju sa drugim ustanovama. Takođe, on je kazao da će resorsno ministarstvo nastaviti da podržava napredne ideje koje predstavljaju veliki podsticaj za inkluzivno a time i sveobuhvatno obrazovanje.

Mr Željko Rutović je istakao da je položaj manjinskih grupa jedan od izazova za demokratsko društvo i da se u praksi taj položaj najbolje može unaprijediti na nadnacionalnom nivou zajedničkim radom i razmjenom iskustava među državama. Kazao je da centralni skup zamišljen na Konferenciji da se govori o vaspitno-obrazovnom, medijskom i kulturološkom aspektu vidljivosti djece sa smetnjama u razvoju je upravo vertikala ove tematike u svakom društvu.

Mr Zoran Bošković, direktor Resursnog centra „Podgorica" zahvalio se Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu kulture u pružanju podrške u vezi sa organizacijom Konferencije. Izrazio je zadovoljstvo da je ovo dobar početak umrežavanja devet ustanova radi jačanja partnerstva i razmjene iskustava i znanja u oblasti obrazovanja, rehabilitacije i rane intervencije između rukovodećih timova, menadžmenta i zaposlenih u školama i resursnim centrima za djecu sa tjelesnim smetnjama, smetnjama vida i kombinovanim smetnjama s ciljem da se djeci sa smetnjama u razvoju pomogne na stručan i pedagoški način koji oni to zaslužuju.

Opširnije...

okrugli sto 290515U petak, 29. maja 2015 sa početkom u 11,00 časova organizovan je okrugli sto u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica" kao završni dio projekta „Rana intervencija za djecu sa smetnjama u razvoju vida i smetnjama u tjelesnom razvoju".

Okruglom stolu prisustvovali su: predstavnica Zavoda za školstvo, predstavnici UNICEF-a, direktori i stručni saradnici iz šest predškolskih ustanova u Baru, Podgorici, Bijelom Polju, Budvi, Herceg Novom i Beranama; pedijatri Centra za djecu sa posebnim potrebama pri Domu zdravlja; članovi Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, direktor, defektolozi, stručni saradnici i saradnici Resurnog centra „Podgorica" i treneri seminara u okviru projekta: oftalmolog dr Sanja Borović, tiflolog Jadranka Radulović i somatoped Jasna Popović.

Kvalitet samog projekta ocijenjen od strane učesnika indukuje potrebu umrežavanja ostalih predškolskih ustanova na teritoriji Crne Gore sa Resurnim centrom „Podgorica", Komisijama za usmjeravanje i Ministarstvom zdravlja, sve u cilju pružanja podrške djeci sa smetnjama u razvoju od 0 do 6 godina i njihovim starateljima, kao i unapređivanju inkluzivne kulture, prakse i politike.

 

U ponedjeljak, 25. maja 2015.godine u 11:00 časova Resursni centar „Podgorica" posjetili su učenici Srednje građevinsko-geodetske škole „Ing. Marko Radević". U holu škole, članovi njihove dramske sekcije odigrali su predstavu „Šekspir sa Rijeke Crnojevića". Nakon predstave izveli su muzički program.

Pridružili su im se članovi Učeničkog parlamenta Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović", koji već tradicionalno posjećuju učenike i druže se sa njima. Ovog puta učenike su obradovali tortom, slatkišima i školskim priborom.

Učenici su uživali u predstavi, pjesmi i druženju.

U ime učenika i zaposlenih, zahvaljujemo se učenicima obje škole.

U holu škole Resursnog centra „Podgorica", u utorak, 19. maja 2015. godine sa početkom u 20:00 časova održano je polumatursko i matursko veče. Večeri su prisustvovali učenici završnih razreda osnovne i srednje škole, njihovi roditelji, sadašnji i bivši učenici Resursnog centra „Podgorica" i zaposleni.

Na početku večeri Zoran Bošković, direktor Resursnog centra „Podgorica" i odjeljenske starješine, Mirjana Đukić, Ksenija Đurović i Daliborka Banović, obratili su se polumaturantima i maturantima sa lijepim željama za završetak polumature i mature i za sreću na daljim životnim stazama. Nakon obraćanja zaposlenih, slavljenici su se pojedinačno zahvalili svim zaposlenima na pažnji.

Veče je proteklo uz pjesmu, igru i dobro raspoloženje.

 

Učenici Vedrana Škiljević i Suad Hajruši realizovali su Program sadržaja ekskurzije učenika završnog razreda osnovne škole od 13. do 17. maja 2015. godine u pratnji odjeljenske starješinke Daliborke Banović i roditeljice-pratioca Vesne Škiljević, sa smještajem u Resursnom centru za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora u Kotoru, u organizaciji Resursnog centra „Podgorica".

Obišli su mnoga kulturno-istorijska mjesta i uživali u ljepotama primorja Crne Gore.

U Kotoru su obišli Stari grad, posjetili katedralu Sv.Tripuna i u Centru za kulturu „Nikola Đurković'' odgledali predstavu ruskog teatra „Handmade".

U Perastu su obišli ostrvo Gospa od Škrpjela, odslušali zanimljivu priču o nastanku ostrva i razgledali muzej.

Šetnjom su stigli do Prčnja i posjetili Bogorodičin hram.

Jedan dan proveli su u Herceg Novom. Nakon dugotrajne i prijatne šetnje ručali u restoranu na obali mora u Igalu.

U Tivtu su posjetili turističko odmaralište Porto Montenegro.

Poslednjeg dana krenuli za Budvu i posjetili jedan od najljepših hotela na crnogorskom primorju, hotel Splendid. Nakon osvježenja i kratke šetnje obalom, krenuli su za Podgoricu.

Svi planirani ciljevi programa ostvareni su uz dobro raspoloženje, saradnju i organizaciju učesnika programa i uz ljubaznost domaćina iz Kotora.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži