Štampanje udžbenika  za učenike  osnovne i  srednje škole na Brajevom pismu za osobe sa senzornim smetnjama – osobe bez ostatka vida;

Školski list „ Sunce ";

Zvučna revija „ Raspjevano sunce ";

Konvencija o pravima djeteta (siže za djecu) na Brajevom pismu;

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (kratka verzija za djecu) na Brajevom pismu i audio zapisu;

CD „ O ljubavi s ljubavlju ";

Zbirke pjesama učenica: Nade Ćetković “ Životna Rijeka “ i Jasne Krsmanović "Žena jača od čelika"

Monografije o razvoju ustanove  i

Zbornici radova

 

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži