U četvrtak, 18. novembra 2021. godine sa početkom u 8.30 časova na sjednici Savjeta roditelja prezentovan je roditeljima djece/učenika JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” projekat „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ‒ ASIQ“. O projektu su govorili Jasmina Džiknić i Gabrijela Janić, zaposlene u Ustanovi i Dragiša Damjanović, projektni asistent Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

 

O projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ‒ ASIQ“ i postignutim rezultatima, u jutarnjem programu Televizije TV 7 govorili su predstavnica JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ Jasmina Džiknić, zadužena za menadžerku u projektu i projektni asistent Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Dragiša Damjanović.

 

U okviru planiranih aktivnosti projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – ASIQ“ snimljen je dokumentarni film koji prikazuje postignute projektne rezultate i način na koji će sve to uticati na poboljšanje kvaliteta usluga koje partnerske ustanove Gradska razvojna agencija u Banja Luci, kao vodeći partner projekta, JU Centar „Zaštiti me“ u Banja Luci, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ u Banja Luci, ,OŠ „Voštarnica“ u Zadru i JU „Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” pružaju djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovom roditeljima.

Projekat ASIQ, vrijednosti 575. 122,00 EUR, finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

U filmu su učestvovali predstavnici JU Resurni centar za djecu i mlade “Podgorica” -Danilo Nedić, učenik drugog razreda srednje škole, Marija Marić, učenica osmog razreda osnovne škole, Luka Martinović, učenik osmog razreda osnovne škole, Biljana Petrović, v.d. direktorice, Marina Zejak Vukmanović, defektološkinja-logopetkinja, Marijana Antonijević, nastavnica crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i Tatjana Leposavić, predsjednica Savjeta roditelja.

U petak, 22. oktobra 2021. godine u Ustanovi je realizovana kratkotrajna obuka za korišćenje Smart TV-a sa lap top-om od strane predstavnika  E-Soft Computers, dobavljača opreme. Obuci su prisustvovali nastavnici koji realizuju Poseban program, nastavnici osnovne i srednje stručne škole i stručni saradnici i saradnici koji realizuju program Rane intervencije. Tehnička oprema je nabavljena u okviru projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“.

Narednih dana oprema će biti postavljena u prostorijama (učionice/kabineti) u skladu sa planiranim aktivnostima u projektu.

U srijedu, 13. oktobra 2021. godine u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ isporučena je sjedeća oprema:

- dva digitalna logopedska seta (aparat marke Perception live sa pratećim mikrofonima, slušalicama, uputstvom i priručnicima;

- Barraga set vizuelne efikasnosti (Barraga – Visual Efficiency Program, autorke Millie Smith i Perceptual Skills Evaluation, autorke Millie Smith) i

- dva logopedska aparata Vibrafon marke Elgrad sa priborom za korekciju artikulacijskih poremećaja kod govora.

Oprema je namijenjena za izvođenje logopedskih i tifloloških tretmana, a obezbijeđenja je u okviru planiranih aktivnosti u projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“.

U Resursnom centru za djecu i mlade “Podgorica” u petak, 8. oktobra 2021. godine isporučeno je Smart TV marke Tesla (pet komada) i HP lap top (pet komada).

Oprema je nabavljena učešćem Ustanove u projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“.

Obezbijeđena oprema će imati primjenu u nastavi u osnovnoj i srednjoj školi i u realizaciji Posebnog programa i programa Rane intervencije.

Predstavnici Zajedničkog sekretarijata/tajništva Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, Anita Paurević i Jaša Jarec su u četvrtak, 30. septembra 2021. godine u 11 časova posjetili Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.

U prisustvu v.d. direktora/ice Biljane Petrović, projektnog koordinatora u ASIQ projektu Jasmine Džiknić i člana za radni paket „Investicije“ u ASIQ projektu Anje Ilić obišli su Ustanovu i izvršili provjeru nabavljene opreme u okviru ASIQ projekta; finansijske i tehničke dokumentacije, stepena realizacije javne nabavke za ASIQ projekat; stepena transparentnosti i primjene pravila za vizuelne identitete projekta.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži