U utorak, 7. decembra 2021. godine u JU Dječiji dom „Mladost“ - Bijela, Herceg Novi realizovan je 3. Info događaj: ASIQ Promocija novih kapaciteta i usluga u JU Resursni centar za djecu i omladinu „Podgorica“.

Tokom promotivnog i edukativnog dijela stručni saradnici dvije ustanove su razmijenili iskustva iz oblasti socijalne inkluzije. Istaknuta je potreba u polju međusektorske saradnje u prioritenim oblastima.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education

U utorak, 7. decembra 2021. godine u JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” u Kotoru realizovan je 2. Info događaj: ASIQ Promocija novih kapaciteta i usluga u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.

Toku edukativnog i promotivnog dijela stručni saradnici iz dva resursna centra su razmijenili iskustva iz prakse, razmijenili saznanja o servisima i resursima koje posjeduju dva resursna centra i razmotrili mogućnosti poboljšanja buduće saradnje na nacionalnom, ali i širenje saradnje na prekograničnom nivou.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education

U nedjelju, 5. decembra 2021. godine u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica" održana je druga obuka profesionalnog razvoja u sklopu ASIQ Programa obuka „ASIQ Primjena nove opreme i praktična iskustva sa trenerima“ koja je bila posvećena Primjeni digitalnih alata iz paketa Office 365 i Microsoft Teams u učenju na daljinu a koju su realizovali treneri Dubravka Barjaktarović i Aleksandar Bandović.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education

U subotu, 4. decembra 2021. godine u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” održana je prva obuka profesionalnog razvoja u sklopu ASIQ Programa obuka „ASIQ Primjena nove opreme i praktična iskustva sa trenerima” koja je bila posvećena Primjeni asistivne tehnologije u radu sa djecom sa smetnjama vida, tjelesnim i kombinovanim smetnjama koje su realizovali treneri mr Mirjana Popović, Jadranka Radulović, Jasna Popović i Toni Koletić.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education

U četvrtak, 2. decembra 2021. godine u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, Nikšić realizovan je 1. Info događaj: ASIQ Promocija novih kapaciteta i usluga u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.

Na kraju edukativnog i promotivnog dijela stručni saradnici dvije ustanove su međusobno razmijenili iskustva iz stručne prakse.

U završnom dijelu su razmatrani modeli formalizacije saradnje između dvije javne ustanove u cilju zajedničkog djelovanja u polju poboljšanja uslova za bolju socijalnu inkluziju.

Projektni tim ASIQ projekta zahvaljuje kolegama u Dnevnom centru na gostoprimstvu i pažnji.

#together_for_better_social_inclusion_and_better_education

U četvrtak, 18. novembra 2021. godine sa početkom u 8.30 časova na sjednici Savjeta roditelja prezentovan je roditeljima djece/učenika JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” projekat „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ‒ ASIQ“. O projektu su govorili Jasmina Džiknić i Gabrijela Janić, zaposlene u Ustanovi i Dragiša Damjanović, projektni asistent Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

 

U četvrtak, 18. novembra 2021. godine u 12 časova JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ posjetili su partneri u ASIQ projektu predstavnici Centra „Zaštiti me“ u Banja Luci, Siniša Kovačević Matić i Ognjen Vasilić. Cilj posjete je bio razmjena iskustva i buduće saradnje.

O projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ‒ ASIQ“ i postignutim rezultatima, u jutarnjem programu Televizije TV 7 govorili su predstavnica JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ Jasmina Džiknić, zadužena za menadžerku u projektu i projektni asistent Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Dragiša Damjanović.

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži