Razvojni poremećaj koordinacije se definiše kao oštećenje motoričke koordinacije koja utiče na svakodnevne životne aktivnosti.

Simptomi razvojnih poremećaja koordinacije variraju od djeteta do djeteta. Djeca sa razvojnim poremećajima koordnacije često imaju poteškoće u zadacima koji uključuju male i velike mišiće, poput oblikovanja slova prilikom pisanja, bacanja ili hvatanja lopte ili zakopčavanja dugmadi. Zbog nerazvijene koordinacije djeca ne žele da učestvuju u aktivnostima u kojima su loši, pa to izbjegavanje može dovesti do konflikata ili odbacivanja od strane vršnjaka. Djeca koja imaju probleme u pisanju ili crtanju mogu biti obeshrabrena i tada često odustaju. Pokazalo se da loša motorička koordinacija može uticati na dječije samopouzdanje, uspješnost u grupi, školski uspjeh i u izboru slobodnih aktivnosti. Kod neke djece treba staviti naglasak na pisanje, dok kod druge djece problemi su vezani za opštu motornu koordinaciju. U radu sa djecom potrebno je uključiti stručnjake različitih profila: defektologa, logopeda, fizioterapeuta, radnog terapeuta, psihologa i dr.

Veoma je važno da se na vrijeme prepozna neadekvatan motorni razvoj, da se što ranije počne sa vježbama  i  tako se može uticati na bolju motoričku spretnost.

Cerebralna paraliza je sveobuhvatan naziv za različite poremećaje koji utiču na djetetovu sposobnost kretanja, držanja tijela i ravnotežu. Dijete sa cerebralnom paralizom potrebno je uključiti u vrtić, zatim u školu i nastojati da se osigura integracija ove djece kroz lični rad ili rad u različitim radionicama, radnoj okupaciji, a u skladu sa njegovim  sposobnostima i mogućnostima. Osim oštećenja pokreta i položaja, dijete sa cerebralnom paralizom može imati i druga stanja koja ometaju rast i učenje. To su mentalna retardacija, problemi sa vidom, oštećenje sluha, govorni poremećaji, problemi u učenju, poremećaj pažnje i hiperaktivnost. U radu sa ovom djecom potreban je individualan program rada i tretmana.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži