Predškolsko vaspitanje

Osnovna škola

Srednja stručna škola

Kombinovano odjeljenje

Produženi boravak

Internat (smještaj)

Rehabilitacioni  tretmani

Zdravstvena zaštita

Radni centar

Servisi podrške

Vannastavne aktivnosti

Radi u vremenu od 11 do 17 sati. Sa učenicima rade vaspitači.

Boravak učenicima u internatu je 24 sata. Za učenike je pored smještaja obezbijeđeni: 5 obroka; njega, zdravstvena zaštita . Sa učenima poslije časova rade vaspitači, koji realizuju program vaspitnog rada.

Somatopedski

Tiflološki

Logopedski

Fizioterapeutski

Ljekar

Medicinske sestre

- Ekskurzije za učenike završnih razreda, izleti, zimovanje           ( Ivanova korita, ljetovanje (Rafailovići).

Stručna služba

Korektivna služba

Pravno-administrativno finansijska služba

Tehnička služba

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži