Grupa od deset defektologa i nastavnika iz Resursnog centra „Podgorica" u periodu od 26. do 28. avgusta 2013. godine posjetila je Centar za slijepu i slabovidu djecu i omladinu u Sarajevu. Imali su priliku da se upoznaju sa organizacijom rada Centra i razmijenili iskustva o radu ustanova. Nastavni kadar iz Centra u Sarajevu upoznao je kolege iz Resursnog centra „ Podgorica " sa radom tima za ranu intervenciju, radom mobilnih timova, vježbama vida, radom u kombinovanim odjeljenjima, štampanjem knjiga na Brajevom pismu i izradom sredstava neophodnih u radu sa ovom djecom. Obišli su biblioteku, kabinet za informatiku, salu za Goalbal (igra za slijepe sa loptom), bazen i prostorije za fizikalnu terapiju. Defektolog iz Resursnog centra „Podgorica" Mirjana Vučinić prezentovala je Ustanovu brojnim fotografijama i tekstom o radu, što je kod kolega izazvalo veliko interesovanje.

Dogovoreno je da se saradnja nastavi i ubuduće.

Za zaposlene u Resursnom centru „Podgorica" učesnici posjete realizovali su prezentaciju o posjeti Centru za slijepu i slabovidu djecu i omladinu u Sarajevu.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži