Druga sibling radionica na temu „Zajednički jezik“ – Komunikacija i konflikti između braće i sestara, je realizovana 25. decembra 2019. godine sa početkom u 9:30 časova, u trajanju od 60 minuta. Učesnici ove radionice su imali priliku da se upoznaju sa tri vrste komunikacije, pojmom asertivnosti, važnosti korišćenja „JA poruka“ u svakodnevnom govoru sa ciljem ublažavanja interpersonalnih konflikata. Pored toga, uvodna i završna igra je doprinjela boljem upoznovanju, uspostavljanju i jačanju međusobnih prijateljskih odnosa, jačanju tolerancije i empatije, opuštenijoj i slobodnijoj komunikaciji. Radionicu je realizovala psihološkinja Sonja Martinović u internatu Resursnog centra.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži