Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2020“ održana je u Beogradu, kongresni centar hotela „Mona Plaza“, u vremenu od 20. do 23. februara 2020. godine. Centralna tema konferencije glasila je: „Kontekstualni aspekti specijalne edukacije i rehabilitacije“. Učestvovao je veliki broj stručnjaka iz zemalja u okruženju. Prezentovan je veliki broj radova, organizovane su radionice, tribine i prezentacije. Teme se bile iz oblasti: obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva i rehabilitacije. Predsjednica Društva defektologa Crne Gore Svetlana Vukašinović potpisala je protokol o saradnji sa predstavnicima Društva defektologa zemalja u okruženju (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija). Dodijeljene su povelje, diplome i zahvalnice „Prof. Miodrag M. Matić“. Na konferenciji su učestvovale defektološkinje Nikolina Miljanić i Dragana Mijatović, predstavnice Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži